BHP na budowie

40,00 

Opis

W książce opisano szczegółowo zagadnienia bezpieczeństwa i higieny pracy występujące na budowach. Omówiono potencjalne zagrożenia oraz wymagania dotyczące zasad i przepisów obowiązujących w toku realizacji procesu budowlanego.Książka adresowana jest do osób sprawujących funkcje dozoru i nadzoru, a w szczególności do brygadzistów, mistrzów, kierowników budów i inspektorów nadzoru.W niniejszym drugim wydaniu uwzględniono stan prawny obowiązujący w dniu 30.11.2015 r.Spis treści1. Wstęp2. Plac budowy2.1. Warunki socjalne i higieniczne2.2. Instalacje i urządzenia elektroenergetyczne na placu budowy3. Prawa i obowiązki uczestników procesu budowlanego w zakresie bhp3.1. Przygotowanie planu BIOZ4. Koordynator do spraw bezpieczeństwa pracy na budowie5. Maszyny do robót budowlanych5.1. Zasady ogólne5.2. Maszyny do robót ziemnych5.3. Wymagania dotyczące użytkowania maszyn do robót ziemnych5.4. Kwalifikacje operatorów maszyn budowlanych5.5. Obowiązki pracodawców5.6. Kontrola użytkowanych maszyn do robót ziemnych6. Maszyny ręczne w budownictwie6.1. Piły ręczne używane w budownictwie6.2. Spalinowa pilarka łańcuchowa6.3. Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym7. Roboty budowlane wykonywane z użyciem materiałów wybuchowych8. Drabiny w budownictwie8.1. Wymagania eksploatacyjne wobec drabin przenośnych8.2. Obowiązki pracodawcy8.3. Kontrola użytkowanych drabin9. Rusztowania9.1. Zestawienie norm dotyczących rusztowań10. Bezpieczeństwo pracy przy wykonywaniu podstawowych robót budowlanych10.1. Roboty ziemne10.2. Roboty spawalnicze10.2.1. Spawanie gazowe10.2.2. Spawanie elektryczne10.3. Roboty zbrojarskie10.4. Roboty rozbiórkowe10.5. Roboty impregnacyjne i odgrzybieniowe10.6. Roboty stolarskie10.7. Roboty malarskie10.7.1. Zagrożenie rozpuszczalnikami w budownictwie10.8. Roboty dachowe i dekarskie10.8.1. Rodzaje dachów10.9. Prace na wysokości10.10. Roboty murarskie i tynkarskie10.11. Roboty ciesielskie10.12. Roboty betonowe i żelbetowe10.13. Zagrożenie krzemionką w budownictwie10.14. Roboty montażowe11. Ochrona zdrowia pracowników w środowisku pracy w budownictwie12. Wypadki w budownictwie12.1. Praca na wysokościach12.2. Wypadki przy pracach na dachach13. Zasady dokonywania samokontroli i oceny stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w budownictwie14. Ryzyko zawodowe15. Przykładowe listy kontrolneLiteratura

podręczniki do angielskiego klasa 4, opowieści z narnii srebrne krzesło, zadania dla 1 klasisty, stolgraf, koń oldenburski, klocki geo, five nights at freddys, 4 privet drive, piórniki, hydrus, farmakologia po prostu, isu 122, wiosna angielski, szkoła podstawowa nr 34 olsztyn

yyyyy