BHP w praktyce

241,50 

Opis

Poradnik BHP w praktyce to kompendium wiedzy na temat aktualnych wymogów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, opartych na obowiązujących przepisach i polskich normach, a także praktyczne wskazówki pomocne w codziennej pracy – obowiązki pracodawcy, wzory niezbędnej dokumentacji, skorowidz, wykazy: akty prawne, normy, przydatne adresy, znaki bezpieczeństwa.W piętnastym wydaniu Poradnika uwzględniono ostatnie nowelizacje Kodeksu pracy oraz zmiany w ustawach o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Inspekcji Pracy, Prawie Budowlanym, rozporządzeniach i Polskich Normach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, ze szczególnym uwzględnieniem:wypadków przy pracy, wypadków w drodze do pracy lub z pracy,zasad różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych,chorób zawodowych, z uwzględnieniem zmian w sposobie ich dokumentowania,wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji urządzeń energetycznych,niebezpiecznych substancji chemicznych i preparatów chemicznych, w tym zmian w wydanych do tej pory przepisach, w tym REACH i CLP,klasyfikacji substancji i mieszanin chemicznych wg systemu CLP,rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu,ochrony pracy w polach i promieniowaniu elektromagnetycznym, z uwzględnieniem metod pomiaru i oceny pola na stanowisku pracy,oświetlenia stanowisk pracy we wnętrzach i na zewnątrz,uaktualnienia przepisów dotyczących transportu• materiałów niebezpiecznych, zgodnie z regulacjami ADR, oraz zadań Transportowego Dozoru Technicznego w zakresie nadzoru nad przewozem materiałów niebezpiecznych,zaliczania zakładu pracy do grupy ryzyka, w zależności od rodzaju i ilości stosowanych substancji niebezpiecznych,zmian w wykazie jednostek certyfikujących.ISBN: 9788378041818EAN: 9788378041818Wydawnictwo: ODDKAutorzy: Rączkowski BogdanRok wydania: 2014Ilość stron: 1172Oprawa: twarda

repetytorium maturalne j angielski, filip 2, dom kolorowanka, najwięcej, surowe zdrowie, anne goscinny, tor wadera, obrazek z piaskiem, minecraft portal do nether, lao tzu, słownik poprawnej polszczyzny przykłady, angielski rozmowki, lalka bobas, wild roses

yyyyy