BIBLIA: Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu (Biblia Warszawska) (E-book)

26,34 

Opis

Przekład Starego i Nowego Testamentu (66 ksiąg) z języków hebrajskiego i greckiego opracowany przez Komisję Przekładu Pisma Świętego. Najbardziej popularny przekład protestancki, tzw. Biblia Warszawska, po raz pierwszy dostępny w formie ebooka.Wydanie z aktywnymi odnośnikami.Przekład dokonany przez zespół powołany przez Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne w Warszawie (obecnie Towarzystwo Biblijne w Polsce). W pracach Komisji Przekładu brali udział: ks. bp prof. dr Andrzej Wantuła (†), ks. bp prof. dr Jan Szeruda (†), ks. prof. dr Wiktor Niemczyk (†), ks. prof. dr Karol Wolfram (†), prof. dr Bronisław Wieczorkiewicz (†). Z Komisją współpracowali przedstawiciele Kościołów chrześcijańskich w Polsce oraz grupa specjalistów.Zgodnie z zasadami przyjętymi przez Wydawnictwo przekładu dokonano z języków oryginalnych. Podstawą Starego Testamentu była Biblia Hebraica ed. R. Kittel, P. Kahle, A. Alt, O. Eissfeld, Stuttgart 1951, a Nowego Testamentu Novum Testamentum Graece ed. E. Nestle, K. Aland, Stuttgart 1954 r. oraz Novum Testamentum Graece ed. K. Aland, M. Black, B. M. Metzger, A. Wikgren, Stuttgart 1966 r. United Bible Societies.Spis treści:Od WydawnictwaSTARY TESTAMENTI KSIĘGA MOJŻESZOWAII KSIĘGA MOJŻESZOWAIII KSIĘGA MOJŻESZOWAIV KSIĘGA MOJŻESZOWAV KSIĘGA MOJŻESZOWAKSIĘGA JOZUEGOKSIĘGA SĘDZIÓWKSIĘGA RUTI KSIĘGA SAMUELAII KSIĘGA SAMUELAI KSIĘGA KRÓLEWSKAII KSIĘGA KRÓLEWSKAI KSIĘGA KRONIKII KSIĘGA KRONIKKSIĘGA EZDRASZAKSIĘGA NEHEMIASZAKSIĘGA ESTERYKSIĘGA JOBAKSIĘGA PSALMÓWPRZYPOWIEŚCI SALOMONAKSIĘGA KAZNODZIEI SALOMONAPIEŚŃ NAD PIEŚNIAMIKSIĘGA IZAJASZAKSIĘGA JEREMIASZATRENYKSIĘGA EZECHIELAKSIĘGA DANIELAKSIĘGA OZEASZAKSIĘGA JOELAKSIĘGA AMOSAKSIĘGA ABDIASZAKSIĘGA JONASZAKSIĘGA MICHEASZAKSIĘGA NAHUMAKSIĘGA HABAKUKAKSIĘGA SOFONIASZAKSIĘGA AGGEUSZAKSIĘGA ZACHARIASZAKSIĘGA MALACHIASZANOWY TESTAMENTEWANGELIA WEDŁUG ŚW. MATEUSZAEWANGELIA WEDŁUG ŚW. MARKAEWANGELIA WEDŁUG ŚW. ŁUKASZAEWANGELIA WEDŁUG ŚW. JANADZIEJE APOSTOLSKIELIST ŚW. PAWŁA DO RZYMIANI LIST ŚW. PAWŁA DO KORYNTIANII LIST ŚW. PAWŁA DO KORYNTIANLIST ŚW. PAWŁA DO GALACJANLIST ŚW. PAWŁA DO EFEZJANLIST ŚW. PAWŁA DO FILIPIANLIST ŚW. PAWŁA DO KOLOSANI LIST ŚW. PAWŁA DO TESALONICZANII LIST ŚW. PAWŁA DO TESALONICZANI LIST ŚW. PAWŁA DO TYMOTEUSZAII LIST ŚW. PAWŁA DO TYMOTEUSZALIST ŚW. PAWŁA DO TYTUSALIST ŚW. PAWŁA DO FILEMONALIST DO HEBRAJCZYKÓWLIST ŚW. JAKUBAI LIST ŚW. PIOTRAII LIST ŚW. PIOTRAI LIST ŚW. JANAII LIST ŚW. JANAIII LIST ŚW. JANALIST ŚW. JUDYOBJAWIENIE ŚW. JANA

stowarzyszenie umarłych poetów książka, fasolki mighty beanz, auto mini, gamy i pasaże, literatura sci fi

yyyyy