Ceny transferowe. Analizy porównawcze, dokumentacje, compliance [PRZEDSPRZEDAŻ]

120,16 

Opis

Zmiany dotyczące cen transferowych, które weszły w życie z dniem 1.01.2019 r. a zostały doprecyzowane w 2020 r. mają na celu przede wszystkim zawężenie obowiązku dokumentacyjnego do większych podmiotów i poprawienie jakości informacji przekazywanych organom podatkowym. Z drugiej strony jednak, zmiany te rozszerzają zakres samej dokumentacji o trudne do przygotowania analizy porównawcze.Główne zmiany, które obowiązują od 2019 r., dotyczą w szczególności:uregulowania w sposób odmienny niż dotychczas kryteriów warunkujących powstanie obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych,wprowadzenie ścisłych reguł przeprowadzania analizy cen transferowych,położenie nacisku raczej na analizę danych, nie zaś na opis transakcji.Zmiany wprowadzane w przepisach od 2019 r. wymuszają na podatnikach zwrócenie na tę kwestię znaczącej uwagi, podobnie jak w przypadku przygotowania zeznania rocznego czy też sprawozdania finansowego.Celem niniejszej publikacji jest poprowadzenie podatników przez przepisy dotyczące cen transferowych w sposób praktyczny.Podatnicy, którzy są zobligowani do sporządzenia dokumentacji, dowiedzą się z niej:przygotowanie jakich dokumentacji jest dla nich obowiązkowe,jakie informacje powinny zostać przekazane w treści dokumentacji, aby prawidłowo wywiązać się z obowiązku jej sporządzenia,jakie obowiązki sprawozdawcze wynikają z przepisów o cenach transferowych,jak i kiedy należy dokumentację aktualizować.Książka zawiera przede wszystkim przykładowe wzory dokumentacji, które mogą być wykorzystane przez podatników przy spełnianiu obowiązku wynikającego z przepisów prawa. Przedstawione przykładowe dokumentacje są efektem doświadczeń i wieloletniej pracy zespołu autorów.Książka przeznaczona jest dla doradców podatkowych oraz osób zajmujących się zagadnieniem cen transferowych w działalności gospodarczej: kontrolerów finansowych, dyrektorów finansowych i księgowych.

ciuchcie zabawki, joseph murphy, treść i zakres wyrazu, historia wczoraj i dziś, pies do kolorowania, układanki dla 3 latka, pierwsze słowa książka, okulary harry potter, bóg urojony

yyyyy