Ch Beck Egzamin Wstępny 2022. Teksty Ustaw. Aplikacja Adwokacka I Radcowska. Tom Ii – Szybka Wysyłka

98,77 

Opis

Zbiór aktów prawnych do egzaminu wstępnego na aplikację radcowską i aplikację adwokacką w 2021 r.Stan prawny: 1 czerwca 2022 r.Publikacja umożliwia dostęp online do bieżącej aktualizacji aktów prawnych.Tom II zawiera:Kodeks karny,Kodeks postępowania karnego,Kodeks wykroczeń,Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia,Kodeks karny skarbowy,Prawo o prokuraturze,Ustawę o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej,Kodeks postępowania administracyjnego,Prawo o postępowaniu przed sadami administracyjnymi,Prawo o ustroju sądów powszechnych,Prawo o ustroju sądów administracyjnych,Ustawę o Krajowej Radzie Sądownictwa,Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej,Ustawę o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym,Ustawę o Rzeczniku Praw Obywatelskich,Ustawę o samorządzie gminnym,Ustawę o wojewodzie i administracji rządowej w województwie,Ustawę o samorządzie powiatowym,Ustawę o samorządzie województwa,Ustawę o Sądzie Najwyższym,Kodeks pracy,Ustawę o systemie ubezpieczeń społecznych,Ustawę o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa,Ustawę o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych,Prawo o stowarzyszeniach,Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

kalambury kurnik, lew starowicz, bree tanner, niebieskie krowy, refluks dieta, arkusze egzaminacyjne matematyka, wuzetka przepis ewa wachowicz, nielegalni, koniki kolorowanki, inwe, kłamca ćwiek, za każdy dzień, exupery, małe kucyki, książka 3d, orear, chemia zbiór zadań, bajki piękna i bestia

yyyyy