Chirurgia t.1-2

243,36 

Opis

Podręcznik daje pełny obraz aktualnej chirurgii polskiej. Jest bogato ilustrowany – zawiera wiele schematów, tabel i rycin, w tym barwnych. Zarówno treść, jak i ryciny przedstawiono w nowoczesny, przejrzysty sposób.Treść podzielono na dwa tomy. Tom 1 obejmuje podstawy chirurgii. zakażenia i chirurgię urazową, a tom 2 – chirurgię gruczołów wydzielania wewnętrznego, klatki piersiowej, serca i naczyń obwodowych, przełyku i jamy brzusznej oraz niektóre wybrane zagadnienia, takie jak: chirurgia piersi, chirurgia ręki, chirurgiczne leczenie otyłości, podstawy chirurgii plastycznej i rekonstrukcyjnej, chirurgia dziecięca i wieku podeszłego.W książce uwzględniono wiele tematów, które dotychczas nie były omawiane w podręcznikach chirurgi, a mianowicie: przepisy prawne dotyczące tej dziedziny medycyny oraz zastosowanie nowoczesnych technik małoinwazyjnych. Na uwagę zasługuje szczegółowe omówienie chirurgii urazowej, z uwzględnieniem postępowania w przypadku katastrof i wypadków.Spis treści :TOM 1Podstawy chirurgii1. Wybrane aspekty prawne praktyki chirurgicznej2. Gospodarka wodno-elektrolitowa i kwasowo-zasadowa w okresie okołooperacyjnym3. Przetaczanie płynów w chirurgii4. Żywienie w chirurgii5. Hemostaza i krwiolecznictwo6. Wstrząs7. Zasady resuscytacji krążeniowo-oddechowej8. Podstawowe wiadomości o znieczuleniu9. Postępowanie przedoperacyjne i pooperacyjne10. Postępowanie przeciwbólowe w chirurgii11. Zasady rozpoznawania i leczenia nowotworów złośliwych12. Podstawy przeszczepiania narządów13. Podstawowe zabiegi w chirurgii14. Opatrunki15. Podstawowe instrumentarium chirurgiczneZakażenia w chirurgii16. Zakażenia wirusowe i grzybicze17. Zakażenia bakteryjne18. Zakażenia szpitalne19. Antybiotyki stosowane w chirurgiiChirurgia urazowa20. Wstęp do traumatologii21. Ogólne zasady postępowania w urazach22. Pomoc medyczna w warunkach wypadków masowych i katastrof23. Urazy ośrodkowego układu nerwowego24. Urazy szkieletu czaszkowotwarzowego25. Urazy rdzenia kręgowego26. Urazy nerwów obwodowych27. Urazy klatki piersiowej, tchawicy i przepony28. Urazy serca i aorty piersiowej29. Urazy naczyń obwodowych30. Urazy przełyku31. Urazy jamy brzusznej32. Urazy narządów układu moczowo-płciowego33. Stłuczenia, skręcenia i zwichnięcia stawów34. Złamania kości35. Gojenie się i leczenie ran36. Rany postrzałowe37. Rany kąsane38. Oparzenia39. Następstwa działania zimna na organizm człowieka40. Amputacje kończynChirurgia gruczołów wydzielania wewnętrznego41. Tarczyca42. Gruczoły przytarczyczne43. Guzy z komórek wewnątrzwydzielniczych trzustki44. Nadnercza45. Zespoły wielogruczołoweChirurgia klatki piersiowej46. Badania i podstawowe zabiegi diagnostyczne wtorak ochirurgii47. Płuca i opłucna48. Śródpiersie49. Tchawica50. Wady klatki piersiowejTOM 2Chirurgia serca i naczyń obwodowych51. Serce52. Tętnice53. Żyły54. Zator tętnicy płucnej55. Chirurgia wewnątrznaczyniowa56. Przewlekły obrzęk chłonny kończynyChirurgia przełyku i jamy brzusznej57. Badanie podmiotowe i przedmiotowe w chorobach jamy brzusznej58. Badania obrazowe narządów jamy brzusznej59. Ultrasonografia zabiegowa60. Endoskopia diagnostyczna i zabiegowa narządów jamy brzusznej61. Laparoskopia diagnostyczna i zabiegowa62. Przełyk63. Przepukliny przeponowe64. Żołądek i dwunastnica65. Wątroba66. Nadciśnienie wrotne67. Pęcherzyk żółciowy i drogi żółciowe68. Trzustka69. Jelito cienkie70. Jelito grube71. Odbytnica i odbyt72. Śledziona73. Przepukliny brzuszne74. Krwotok do przewodu pokarmowego75. Ostre zapalenie wyrostka robaczkowego76. Niedrożność jelit77. Zapalenie otrzewnejNiektóre wybrane problemy chirurgii78. Choroby piersi79 Nowotwory skóry i tkanki podskórnej80. Podstawy chirurgii ręki81. Chirurgiczne leczenie otyłości82. Podstawy chirurgii plastycznej i rekonstrukcyjnej83. Chirurgia dziecięca84. Chirurgia wieku podeszłego85. Wprowadzenie do zajęć na bloku operacyjnymSłownik niektórych pojęćSpis skrótówSkorowidz

bridge gry, globus po angielsku, saga zmierz czesc 1, antyrak nowy styl życia, słownik arabski, elsa i anna kolorowanki, rozmówki niemieckie, absurdy prl, igor witkowski, akademia pana kleksa lektura klasy 4, emma jane austen, fryderyk chopin biografia, józef białek, rasy kot, intronizacja chrystusa króla, sprytne kulki, kolorowanki wielkanoc, teodozjusz wielki, ballada powrót taty, albert switzer

yyyyy