Cit 2022

187,66 

Opis

Polski Ład już w Dz.U.!ZMIANY W CIT PO POLSKIM ŁADZIE W publikacji: ujednolicony tekst ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z wyróżnieniem zmian wprowadzonych ustawą z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2105), tabelaryczne zestawienie zmian – szczegółowe porównanie brzmienia dotychczasowych przepisów ze zmienionymi „Polskim Ładem”. Ustawa zmieniająca wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r., jednak część przepisów zaczyna obowiązywać 14 dni od dnia ogłoszenia,tj. z dniem 8 grudnia 2021 r., a część od dnia 1 stycznia 2023 r. W tekście ustawy oraz w tabelarycznym zestawieniu zmian przepisy te zostały odpowiednio oznaczone.EAN: 9788378047902

dżungla bajka, tajemnica szczęścia obietnice, demonologia, rka, labirynt minotaura, zajęcia dydaktyczno wyrównawcze, kfi, blocks game, szopka bożonarodzeniowa kolorowanki, streszczenie lektur gimnazjum, m konopnicka, o rybaku i złotej rybce, sommer tomasz, boski lekarz

yyyyy