COMMONS – dobra wspólnie użytkowane. Prawnoporównawcze aspekty korzystania z zasobow wodnych

20,03 

Opis

Grzegorz Blicharz – doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Rzymskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego, stypendysta START 2017 Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP), laureat programu „Diamentowy Grant”, zdobywca wyróżnień w LII Konkursie „Państwa i Prawa” i I Edycji Konkursu o nagrodę Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej; laureat nagrody DAAD Societas Humboldtiana Polonorum za projekt o zarządzaniu commons; dyrektor Fundacji Utriusque Iuris.„Znaczące wyniki badań Elinor i Vincenta Ostromów, które przyniosły Nagrodę Nobla w dziedzinie ekonomii Elinor Ostrom w 2009 roku, nagłośniły w świecie zagadnienie commons, będące w centrum rozważań Autora. Jego praca jest oryginalnym opracowaniem istotnego naukowo i społecznie tematu, który nie doczekał się pogłębionej analizy z punktu widzenia prawa. Wypełniając lukę w tym zakresie, książka wnosi twórczy wkład w złożoną problematykę wspólnego użytkowania dóbr wspólnie użytkowanychi prawnoporównawczych aspektów korzystania z zasobów wody. Rozważania nawiązujące do konstrukcji prawa rzymskiego oraz poszukiwanie analogii do rozwiązań tego prawa w odniesieniu do commons prowadzą do celnych spostrzeżeń i nowatorskich wniosków. Istotnym dopełnieniem całości opracowania są liczne przykłady współczesnych rozwiązań prawnych, szczegółowo przedstawiane i analizowane w pracy”.z recenzji prof. dr hab. Małgorzaty Korzyckiej

zaproszenie na kolacje, prawo jazdy kat c testy, zdrowie na surowo, angielskie książki, the man in the high castle, hurtownie zabawek białystok, kask tiger, wyd migra, tato a dlaczego, hendel, zwiazki organiczne i nieorganiczne, paweł dunin wąsowicz, jadzia, aleksandra tomaszewska, rekonstrukcja cyfrowa, biały nosorożec, miraculum biedronka i czarny kot baje, advanced english, wielkanocny kurczaczek, ufo piła, ladacznica

yyyyy