Dziecko-rodzice-państwo w kontekście świadczeń…

31,05 

Opis

Wydana w modelu Open Access publikacja powstała w ramach realizacji grantu przyznanego przez Narodowe Centrum Nauki: Małoletni wobec rodziców i państwa. Współczesne, polskie uwarunkowania prawne realizacji zasady dobra dziecka oraz partycypacji (umowa z NCN nr UMO-2015/19/B/HS5/03014). Jest dostępna w e-Bibliotece Prawniczej dla wszystkich użytkowników.Dr hab. Anna Sylwestrzak, prof. UG w recenzji wydawniczej zauważyła, że publikacja obejmuje szerokie spojrzenie na sytuację prawną rodziców, dzieci oraz organów publicznych w ich wzajemnych relacjach, z punktu widzenia kilku gałęzi prawa (zwłaszcza cywilnego, administracyjnego, konstytucyjnego, karnego i międzynarodowego). Poza typowym w nauce prawa wykorzystaniem metody formalno-dogmatycznej, przedstawiane w niej zagadnienia są ukazywane również z perspektywy socjologicznej, co nadaje pracy rys interdyscyplinarny. [] Monografia nie tylko porządkuje dotychczasowy stan wiedzy w tym przedmiocie, lecz nadto wskazuje właściwe kierunki interpretacji obowiązujących unormowań, a także ich słabe punkty, wymagające interwencji ustawodawcy. Aktualność tekstu wzmacnia ukazanie bieżących prac legislacyjnych.Klarowność wywodów powoduje, że mimo wysokiego stopnia ich specjalizacji, mogą one stanowić cenny przewodnik dla praktyków (sędziów, kuratorów, adwokatów i radców prawnych jak i osób wykonujących inne zawody prawnicze, czy pracowników socjalnych), ale również dla każdej osoby zainteresowanej przedstawioną problematyką. Z uwagi na oryginalny wkład naukowy, monografia wyrażać będzie kolejny głos w dyskusjach doktrynalnych.Dr hab. Małgorzata Łączkowska-Porawska we Wstępie wskazała, że chociaż przedstawione w zagadnienia prawne nie wyczerpują skomplikowanego spektrum zagadnień dotyczących realizacji zasady dobra dziecka, zasady prymatu rodziców oraz zasady pomocniczości państwa. stanowią jednak przykład przenikania się prawa prywatnego i publicznego służącego temu celowi, to ukazana w trzech kolejnych rozdziałach złożoność uregulowań prawnych dotyczących małoletniego jest konsekwencją wysokiego stopnia społecznego i prawnego skomplikowania omawianych zagadnień. Opracowanie dotyczy trzech obszarów związanych ze sferą uprawnień małoletniego dziecka, w których niezbędne jest podjęcie przez państwo konkretnych działań, takich jak organizacja systemu ochrony zdrowia, systemu oświaty oraz zabezpieczenie małoletnich przed przemocą domową.Rozdział pierwszy poświęcony jest problematyce dotyczącej zagwarantowania dziecku ochrony jego zdrowia. Dr hab. Joanna Haberko, prof. UAM zwraca uwagę na rolę rodziców, którzy sprawując władzę rodzicielską mają obowiązek troszczyć się o zdrowie swojego dziecka w ramach prolaktyki zdrowotnej, diagnostyki oraz terapii. Państwo natomiast ma obowiązek zagwarantować dostęp do opieki medycznej we wskazanych zakresach, zwłaszcza wówczas gdy konieczne jest udzielenie świadczeń zdrowotnych. W rozdziale drugim dr Katarzyna Jadach poruszyła zagadnienia dotyczące wpływu prawa oświatowego na władzę rodzicielską. W trzecim rozdziale dr Paulina Wiktorska skupiła się nad ochroną prawną dziecka wobec zjawiska przemocy domowej. AUTOR SZYMON ZARĘBA TYTUŁ DZIECKO-RODZICE-PAŃSTWO W KONTEKŚCIE ŚWIADCZEŃ… WYDAWCA INSTYTUT NAUK PRAWNYCH PAN ROK WYDANIA 2020 ILOŚĆ STRON 124 EAN 9788366300255 Znajdź podobne według klucza: SZYMON_ZARĘBA INSTYTUT_NAUK_PRAWNYCH_PAN DZIECKO (448509)

makowiec ewa wachowicz, podstawy przedsiębiorczości, moduł matematyka, traktat o prawdziwym nabożeństwie do nmp, remiza strażak sam, kolorowanki my little pony, polski las, krzewy leśne

yyyyy