Historia LO 4 Podr. ZP NPP wydanie 2022 WSIP

45,83 

Opis

Historia LO 4 Podr. ZP NPP wydanie 2022 WSIP

Materiał nauczania w podręczniku został uporządkowany chronologicznie. W podręczniku zostały wyodrębnione działy. Każdy dział obejmuje zamknięty okres z historii powszechnej lub Polski albo zintegrowane treści z historii powszechnej i Polski (w zależności od specyfiki omawianej epoki). W ramach działów wyodrębnione zostały tematy, z których każdy odpowiada jednej jednostce lekcyjnej. Każdy dział kończy lekcja powtórzeniowa. Liczne polecenia towarzyszące różnym elementom podręcznika służą kształceniu umiejętności wskazanych w celach ogólnych podstawy programowej.Podręcznik Historia. Zakres podstawowy. Klasa 4 obejmuje następujące działy:Europa i świat podczas II wojny światowej.Polska w latach II wojny światowej.Polska i świat po II wojnie światowej.Świat w 2. połowie XX wieku.Polska Rzeczpospolita Ludowa.Polska i świat na przełomie XX i XXI wieku.

atlas anatomii netter, karuzele na łóżeczko, słownik j hiszpańskiego, korepetytor

yyyyy