Informator prawniczy 2023 C.H. BECK

48,30 

Opis

Pierwszy na rynku komentarz stanowiący praktyczną analizę ustawy z 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych. Większość przepisów ustawy weszło w życie 12 lipca 2019 r., przy czym najważniejsze z nich (z punktu widzenia funkcjonariuszy publicznych) mają zacząć obowiązywać dopiero z dniem 12 lipca 2020 r. Z uwagi na fakt, że przepisy ustawy wchodzą w życie w siedmiu różnych momentach w okresie czterech lat, zastosowanie ich może być utrudnione. W komentarzu zwrócono uwagę na najważniejsze elementy regulacji, jak również obowiązki funkcjonariuszy publicznych, a także na mogące pojawić się przy stosowaniu ustawy problemy praktyczne, związane m.in. z brakiem wyraźnych uregulowań pewnych zagadnień w omawianej ustawie. Najważniejsze atuty publikacji to: całościowe przedstawienie nowego systemu bezpieczeństwa dokumentów publicznych; wskazanie obowiązków funkcjonariuszy publicznych w zakresie weryfikacji autentyczności dokumentów publicznych; omówienie elementów Rejestru Dokumentów Publicznych, w tym wskazanie informacji istotnych z punktu widzenia funkcjonariuszy publicznych; wskazanie zasad i wymagań dla przechowywania dokumentów publicznych oraz blankietów dokumentów publicznych; zaprezentowanie przepisów, które dodano w innych aktach prawnych, a które wpływają na spójność systemu bezpieczeństwa dokumentów publicznych; przedstawienie problemów intertemporalnych związanych z wejściem w życie poszczególnych przepisów ustawy. W książce odpowiadamy na pytania, które mogą sprawiać najwięcej problemów w procesie stosowania przepisów ustawy o dokumentach publicznych, w tym m.in.: Które spośród dokumentów znajdujących się w obrocie prawnym są kwalifikowane jako dokumenty publiczne? Jakie są kategorie dokumentów publicznych oraz stopnie ich zabezpieczeń? Jak wygląda wprowadzanie do obrotu prawnego nowego wzoru dokumentu publicznego? Jakie podmioty mogą wytwarzać blankiety dokumentów publicznych oraz jakie są ich obowiązki? Jak wygląda kontrola wytwórców blankietów dokumentów publicznych i jakie służą im w trakcie kontroli uprawnienia? Jakie są obowiązki emitenta dokumentu publicznego? Jakie są zasady przechowywania dokumentów publicznych oraz blankietów dokumentów publicznych? Kiedy powstanie Rejestr Dokumentów Publicznych, jakie dokumenty się w nim znajdą oraz jakie dane dotyczące tych dokumentów będą powszechnie dostępne? Kiedy zostanie wprowadzony obowiązek weryfikacji dokumentów publicznych przez wszystkich funkcjonariuszy publicznych oraz na czym będzie polegać ten obowiązek i jaki jest jego zakres? Jak wygląda proces wejścia w życie poszczególnych regulacji przewidzianych w ustawie o dokumentach publicznych?

lamiace, reksio i ufo, bajki buby, egzamin kwalifikacyjny elektryka w pytaniach i odpowiedziach, pamiętnik barbi, gry nieznane, mahabharata, kolor magii, afryka film

yyyyy