Introduction to Polish Labour Law with Cross-Border Aspects

138,92 

Opis

Prawo pracy jest jedną z dziedzin prawa, którą można nazwać wysoce umiędzynarodowioną. Standardy krajowych porządków prawnych z zakresu prawa pracy mogą mieć dość uniwersalny charakter. W przypadku polskiego prawa pracy, pomimo pewnych podobieństw do innych krajów, nie zatraciło ono swojej oryginalności, i za sprawą takich czynników lokalnych jak historia czy też własna kultura i myśl prawna, wciąż zachowuje wysoki stopień odrębności. Celem tej książki jest przedstawienie najważniejszych, charakterystycznych dla polskiego prawa pracy elementów, których znajomość przyczyni się do lepszej znajomości prawa wśród osób przyjeżdżających z zagranicy do pracy w Polsce. Labour law is one of those areas of law that are highly internationalized and thus integrated around certain universal standards developed by the international community. However, despite the similarities to other legal systems, Polish labour law has not lost its originality. It still retains a high degree of independence and autonomy, resulting from local factors, including its own legal culture, original legal thought and historical experience. The aim of this book is to present the most important building blocks of the Polish labour law, contribute to a better knowledge of legal regulations on employment, and thus to increase the legal awareness of people coming from abroad to work in Poland.

rozważania na każdy dzień, totalna magia, podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej, gary john bishop, tai chi man, pociągi indie, po prostu edb ćwiczenia, plecaki marvel, gradient matematyka, wojna polska ruska, książki po angielsku, muzyka do tańczenia dla dzieci

yyyyy