Inwestycje Budowlane. Meritum

99,50 

SKU: 4e8146485544 Kategoria: Tagi: , , ,

Opis

Stan prawny: 15 maja 2021 r.MERITUM Inwestycje budowlane obejmuje główne zagadnienia z zakresu przygotowania i realizacji procesu inwestycyjno-budowlanego oraz użytkowania obiektów, w tym:• opis przygotowania do procesu inwestycji budowlanych (od decyzji środowiskowej, analizę urbanistyczną, zasadę dobrego sąsiedztwa w ramach ustalania warunków zabudowy, po decyzję o warunkach zabudowy, z zastosowaniem reżimu specustaw, po projekt budowlany i zagadnienia odpowiedzialności poszczególnych podmiotów uczestniczących w tym procesie);• opis procesu inwestycyjnego (od uzyskania pozwolenia na budowę, przez decyzję środowiskową, zmiany przedmiotowo-podmiotowe w procesie budowlanym, po kwestie związane z wyodrębnieniem lokali);• opis użytkowania obiektu oraz czynności i rozstrzygnięć w toku użytkowania (obowiązek utrzymania obiektu budowlanego – właściciel a zarządca budynku, nieprawidłowości w obiekcie, „co zrobić” z niewykończonym, nieużytkowanym obiektem, decyzja o opróżnieniu budynku, usuwanie niebezpieczeństw – jakie działania są możliwe do podjęcia, jaka procedura obowiązuje w razie zmiany koncepcji użytkowania obiektu budowlanego);• wskazanie praktycznych aspektów właściwości organów administracji publicznej uczestniczących w procesie inwestycji budowlanych – podstawy prawne funkcjonowania, podejmowanych rozstrzygnięć (kompetencje, jak radzić sobie w sytuacji konfliktu, braku zgody na konkretne rozstrzygnięcia tych organów – opis procedur), szczegółowe zagadnienia, opis kompetencji nadzoru budowlanego;• opis oraz praktyczne kwestie związane z uprawnieniami konserwatora zabytków w procesie inwestycji budowlanych (Prawo budowlane a ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, m.in. procedury w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę w sytuacji ochrony wynikającej z rejestru zabytków);• specustawy (drogowej, mieszkaniowej, przesyłowej).Drugie wydanie uwzględnia kluczowe zmiany przyjęte w Prawie budowlanym oraz ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w okresie ostatnich dwóch lat, które polegają m.in. na wprowadzeniu:• ułatwień w pozyskiwaniu pozwolenia na budowę poprzez uproszczenie procedur;• podziału projektu budowlanego na trzy części – projekt zagospodarowania działki lub terenu, projekt architektoniczno-budowlany, projekt techniczny;• zmian w zakresie uzyskiwania odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych;• zmian ułatwiających inwestorom ustalenie, jakie roboty budowlane wymagają dokonania zgłoszenia zamiast uzyskania pozwolenia na budowę;• ułatwień w zakresie zalegalizowania starych (co najmniej dwudziestoletnich) samowoli budowlanych;• uproszczonego postępowania legalizacyjnego;• zamkniętego katalogu robót budowlanych dla których wymagane jest ustalenie kierownika budowy i inspektora nadzoru budowlanego (enumeratywnie wymienione roboty budowlane);• dopracowania niektórych przepisów w celu poprawy ich czytelności (w sprawie samowoli budowlanych);• pięcioletniego terminu do stwierdzenia nieważności decyzji o pozwoleniu na budowę i decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.Bardzo ważnym dodanym elementem jest podrozdział zawierający wyjaśnienie w jaki sposób przeprowadzana powinna być kompletna tzw. analiza due diligence nieruchomości. Rozszerzone zostało również spektrum problematyki ochrony dóbr kultury oraz zagadnień konserwatorskich.Prezentowane zagadnienia autorzy omawiają w sposób przystępny, poparty przykładami, zwracając uwagę na aspekt praktycznego ich wykorzystania. Całość została wzbogacona o wzory pism i dokumentów pomocnych w sprawnej realizacji procesu budowlanego.Książka jest przeznaczona nie tylko dla uczestników procesu budowlanego tj. inwestorów, projektantów, deweloperów, kierowników budowy, lecz również dla osób doradzających w takim procesie (radców, adwokatów, notariuszy), przedstawicieli organów władzy publicznej (urzędników, sędziów) oraz studentów zarówno prawa i administracji, jak i uczelni technicznych.

jarosław bzoma, obrazki z bajek, jeż kolorowanki, opowieści z narni część 2, escapes minecraft, dilofozaur, gry planszowe na imprezy, literatura science fiction, na straganie, okolice wawy, najlepsze gry planszowe, kraków empik, kwiaty malowanka, mundury polskie 1939, malownicze

yyyyy