J.polski LO Nowe zrozumieć tekst 1/1 w.2014 WSiP

16,60 

Opis

Nowe Zrozumieć tekst zrozumieć człowieka

Podręcznik Nowe Zrozumieć tekst zrozumieć człowieka dla klasy 1 został przygotowany z myślą o kształceniu ogólnym w zakresie podstawowym i rozszerzonym w liceum i technikum. Materiał jest ułożony chronologicznie i podzielony na epoki historycznoliterackie, w ramach których zastosowano podział na jednostki lekcyjne. Treści z nauki o języku są zintegrowane z materiałem literacko-kulturowym. Duży nacisk położono na interdyscyplinarność przy okazji mówienia o literaturze omawiane są też inne teksty kultury (malarstwo, rzeźba, film, teatr).Całość wzbogacają bloki pozwalające zebrać i usystematyzować wiedzę (przewodniki po autorach, lekturach, zjawiskach literackich i kulturowych, treściach z nauki o języku), a także działy Umiem więcej zawierające praktyczne wskazówki dotyczące tworzenia poszczególnych form wypowiedzi (interpretacja, rozprawka, wypowiedź ustna itp.) oraz przykładowe zadania wraz z realizacjami.Podręcznik wieloletni. Dostosowany do nowych wymagań MEN obowiązujących w szkołach ponadgimnazjalnych od września 2015 r.

filozofia oświecenia, fraszka krasickiego, miejsca pełne bogactw, kolorowanki sowy, dużo zdrowia, bajka tuwim, księgarze, stajnia drewniana, miłość i ból, to jest chemia 1 zakres podstawowy, marek świerczek, caryca, obudź w dziecku olbrzyma, walkirie

yyyyy