Kadry i płace 2019 obowiązki pracodawców rozliczanie świadczeń pracowniczych, dokumentacja kadrowa

179,55 

Opis

Kadry i płace 2019 obowiązki pracodawców rozliczanie świadczeń pracowniczych, dokumentacja kadrowa – Jacewicz Agnieszka, Małkowska DanutaWszystko, co potrzebne przy rozliczaniu wynagrodzeń pracowników w jednej książce:- omówienie wszystkich nowości w rozliczeniach pracowniczych na 2019 rok,- szczegółowe przykłady liczbowe oparte na rzeczywistych sytuacjach i trudnych problemach,- bogata dokumentacja kadrowa, podatkowa i ZUS – z przykładami wypełnienia druków,- konkretne wyjaśnienia, np. jak uniknąć błędów przy rozliczaniu wynagrodzeń, jak wyliczyć wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, jakie dokumenty należy sporządzić przy zatrudnianiu pracownika i przy jego zwolnieniu, jak rozliczyć osoby pracujące na umowę-zlecenie i o dzieło.Praktyczny przewodnik niezastąpiony w działach kadrowo-placowych – przystępnie, a jednocześnie kompleksowo przedstawia problematykę kadrowo-płacową – od zatrudnienia, poprzez wyliczenie poszczególnych składników wynagrodzenia, umowy cywilnoprawne, po zwolnienie z pracy.Autorki podpowiadają m.in.:- jak uniknąć błędów przy rozliczaniu wynagrodzeń;- jak wyliczyć wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy;- jakie dokumenty należy sporządzić przy zatrudnianiu pracownika i przy jego zwolnieniu;- jak rozliczyć osoby pracujące na umowę-zlecenie i o dzieło.Publikacja polecana zarówno osobom rozpoczynającym karierę zawodową w dziale płacowym czy finansowym, jak również doświadczonym pracownikom tych działów.Najważniejsze nowości w wydaniu na 2019 r.:- od 1 stycznia 2019 r. nowa dokumentacja pracownicza zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2369), w tym m.in.:* podział akt pracowniczych na 4 części – A, B, C i D,* obowiązek przechowywania znacznie większej liczby dokumentów,* zmiany w zakresie zbieranej dokumentacji (szczególnie w zakresie dokumentacji czasu pracy),* elektronizacja dokumentacji pracowniczej – ścisłe wymogi przejścia z wersji papierowej oraz określone zasady przechowywania wersji elektronicznej,* możliwość skrócenia okresu przechowywania akt – ale w zamian bardzo poważne obowiązki względem ZUS;- pracownicze plany kapitałowe:* szereg obowiązków dla pracodawców, w tym m.in. konieczność podpisania umowy o zarządzanie PPK oraz umowy o prowadzenie PPK,* obowiązkowe, automatyczne zapisywanie osób zatrudnionych do PPK,* wpłaty na PPK;- konsekwencje wprowadzenia RODO – zmiany w zakresie ochrony danych osobowych, nowe dokumenty;- konieczność dołączania nowych dokumentów do świadectwa pracy;- zmiany w dokumentach przesyłanych do ZUS – ZUS DRA, ZUS RSA, nowe formularze ZUS OSW, ZUS RIA;- zmiany w terminach i zasadach przekazywania informacji do urzędu skarbowego, nowe druki PIT;- zeznanie podatkowe sporządzane przez Krajową Administrację Skarbową – nowe zasady;- konsekwencje umożliwienia zleceniobiorcom przystępowania do związków zawodowych;- nowa kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę, a w konsekwencji zmiany w innych parametrach powiązanych z tą kwotą;- nowa kwota odpisu na ZFŚS.

pan pomidor wiersz, chusta na drutach, karmniki kolorowanki, lego ninjago rysunki, władimir sołowjow

yyyyy