Kadry i płace 2022 /PPK1458

207,80 

Opis

Rewolucja w rozliczaniu wynagrodzeń od 1 stycznia 2022 r. – po zmianach wprowadzonych przez Polski Ład.Praktyczny przewodnik kompleksowo przedstawia problematykę kadrowo-płacową – od zatrudnienia, poprzez wyliczenie poszczególnych składników wynagrodzenia, umowy cywilnoprawne, po zwolnienie z pracy. Zawiera wszystko, co potrzebne przy rozliczaniu wynagrodzeń pracowników:omówienie wszystkich nowości w rozliczeniach pracowniczych na 2022 rok,szczegółowe przykłady liczbowe oparte na rzeczywistych sytuacjach i trudnych problemach,bogata dokumentacja kadrowa, podatkowa i ZUS – z przykładami wypełnienia druków.Autorki podpowiadają m.in.:jak prawidłowo zastosować nowe przepisy;jak wyliczyć wynagrodzenia w różnych sytuacjach;jak opodatkować poszczególne składniki wynagrodzeń i innych świadczeń pracowniczych;jakie dokumenty należy sporządzić przy zatrudnianiu pracownika i przy jego zwolnieniu;jak rozliczyć osoby pracujące na umowę-zlecenie i o dzieło.Najważniejsze nowości w wydaniu na 2022 r.:Zmiany w rozliczaniu wynagrodzeń po Polskim Ładzie, w tym:1. Zmiany w rozliczaniu wynagrodzeń po Polskim Ładzie, w tym:nowy wzór listy płac – propozycja budowy listy płac;zmiany w skali podatkowej – nowy próg dochodu, zmiany w rozliczaniu kwoty wolnej od podatku (warunki uwzględniania kwoty zmniejszającej podatek, nowy wzór oświadczenia PIT-2);nowa ulga dla pracowników, tzw. „ulga dla klasy średniej”, w tym:obowiązki pracodawców dotyczące stosowania nowej ulgi, rodzaje przychodów objętych zwolnieniem,miesięczna i roczna wysokość przychodu pracownika – zasady naliczania ulgi,wypłata wynagrodzenia kilka razy w miesiącu – sposób kalkulacji ulgi dla klasy średniej,prawo do ulgi przy wypłatach w jednym miesiącu wynagrodzenia za pracę, zasiłków z ubezpieczenia społecznego, przychodów z umowy-zlecenia i innych płatności dla pracowników,wniosek pracownika o niestosowanie ulgi dla klasy średniej – warunki i konsekwencje dla pracodawcy;obliczanie zaliczki na podatek dochodowy i składki na ubezpieczenie zdrowotne przy niskich dochodach – zmiany w zasadach rozliczenia, konieczność wyliczenia hipotetycznej zaliczki na podatek dochodowy zgodnie z zasadami obowiązującymi na dzień 31 grudnia 2021 r.;nowe zwolnienia podatkowe – obowiązki dla pracodawców związane z wprowadzeniem nowych ulg:ulga na powrót – dla podatników, którzy przenieśli rezydencję podatkową do Polski,ulga dla rodziców co najmniej 4 dzieci – zasady stosowania,ulga dla seniorów – zwolnienie z podatku dochodowego przychodów osób po 60/65 roku życia;rozliczanie umów cywilnoprawnych (zlecenie, o dzieło) po zmianach w podatku dochodowym – konsekwencje braku odliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne, obliczanie zaliczki na podatek od umów cywilnoprawnych;zmiany w zasadach rozliczania ryczałtu za używanie służbowego samochodu do celów prywatnych;w formie wkładki aktualizacyjnej – nowe zasady rozliczania zaliczki na podatek obowiązujące od 8 stycznia 2022 r. – konsekwencje po rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2022 r. w sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (Dz.U. poz. 28), w tym:rodzaje przychodów objęte zmienionymi zasadami rozliczania zaliczek,zasady ustalania zaliczki na podatek według reguł obowiązujących w 2021 r. i 2022 r. – ustalenie różnic ujemnych,warunki i zasady ustalania zaliczki na podatek dochodowy w wynagrodzeniu pracownika za bieżący miesiąc.2. Zmiany związane z nowelizacją ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, w tym:zmiany w zasiłkach chorobowych od 1 stycznia 2022 r.:nowy sposób obliczania okresu zasiłkowego – prawo do zasiłku chorobowego od 1 stycznia 2022 r.,zmiany w ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego po przerwie w niezdolności do pracy,skrócenie okresu pobierania zasiłku chorobowego po ustaniu tytułu do ubezpieczeń,zmiana wysokości zasiłku chorobowego należnego w czasie pobytu w szpitalu;b. zmiany w zakresie dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego.Publikacja polecana zarówno osobom rozpoczynającym karierę zawodową w dziale płacowym czy finansowym, jak i doświadczonym pracownikom tych działów.

kolorowanki świąteczne renifer, mesjasz diuny, oxford sklep, gumki do bransoletki, transcendentalne, biblia dla najmłodszych, nysa auto, gry dla dwojga, barbara białowąs, strażak sam rysunki, książki dla 15 latki, papierniczy opole, lalki bobasy allegro, korona królów sezon 2, gry samochodziki, pan twardowski wiersze, a phrase, praca brzeszcze, numerologia, hanna januszewska, aly

yyyyy