Karta Nauczyciela Komentarz – Barański Andrzej, Rozwadowska-Skrzeczyńska Joanna, Szymańska Maria

120,16 

Opis

W komentarzu przeprowadzono szczegółową analizę praw i obowiązków nauczycieli określonych w przepisach ustawy – Karta nauczyciela, w tym m.in. takie zagadnienia jak:nawiązanie, zmiana i rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem,wymagania kwalifikacyjne nauczycieli,warunki pracy oraz wynagrodzenia, nagrody i odznaczenia nauczycieli,uprawnienia socjalne i urlopy,rozwój zawodowy,odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli.W najnowszym 10. wydaniu komentarza omówiono zmiany wynikające z nowelizacji ustawy – Karta Nauczyciela zawarte w ustawie z 16.12. 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, która obowiązuje od 1.09.2017 r. Zmiany dotyczą m.in.:powiązania oceny pracy nauczyciela z systemem awansu zawodowego i uszczegółowienia zasad jej dokonywania,doprecyzowania, iż w ramach innych zajęć i czynności wynikających z zadań statutowych szkoły, nauczyciel nie prowadzi zajęć świetlicowych i zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej,doskonalenia zawodowego nauczycieli za granicą.Ponadto, w publikacji uwzględniono nowelizacje wprowadzone ustawą z 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych obowiązujące od 1.01.2018 r. oraz zmiany przyszłe, które wejdą w życie 1.09.2018 r. i 1.01.2019 r.Zmiany, które weszły w życie 1 stycznia 2018 r. obejmują:wymóg zatrudnienia nauczycieli na podstawie umowy o pracę w szkołach i placówkach niepublicznych,zmiany w zakresie wymiaru urlopu wypoczynkowego dyrektora szkoły, jego zastępcy oraz innych nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w szkole,wprowadzenie zapisu umożliwiającego przyznanie nauczycielowi tzw. urlopu uzupełniającego,zmiany w zakresie uprawnień związanych z rodzicielstwem, dotyczące zwolnienia od pracy z tytułu opieki nad dzieckiem do lat 14,zmiany w zasadach udzielania urlopu dla poratowania zdrowia,wprowadzenia nowego składnika wynagrodzenia – dodatku za wyróżniającą pracę.Zmiany, które wejdą w życie 1 września 2018 r. dotyczą:oceny pracy nauczyciela i dyrektora,awansu zawodowego nauczycieli,nawiązania, zmiany oraz rozwiązania stosunku pracy,wymiaru czasu pracy nauczyciela.Zmiany, które wejdą w życie 1 stycznia 2019 r. dotyczą finansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli.Oprócz omówienia przepisów zawiera także bogate orzecznictwo sądów administracyjnych oraz cywilnych. Autorzy wskazują możliwe interpretacje budzących wątpliwości przepisów. W wielu przypadkach ukazano ewolucję brzmienia poszczególnych przepisów od wejścia w życie ustawy.Komentarz jest dziełem specjalistów – radców prawnych, posiadających wieloletnie doświadczenie zdobyte podczas pracy w obsłudze prawnej administracji oświatowej. Dzięki bogatej wiedzy praktycznej autorów, niejednokrotnie w orzecznictwie polskich sądów powoływano się na poglądy zawarte w przedmiotowym komentarzu.Powyższy opis pochodzi od wydawcy.Konstytucja, kodeksy, komentarze – jeśli tylko potrzebujesz poszerzyć swoją wiedzę w jakimkolwiek obszarze prawa polskiego to tutaj znajdziesz książki których potrzebujesz. Prawo cywilne, handlowe, karne czy administracyjne – to tylko wybrane tematy które możesz u nas znaleźć.Mole Mole to nowe, wyjątkowe miejsce na księgarskiej mapie Polski. To nowoczesne, przytulne małe księgarnie oraz sklep internetowy, przyjazne pasjonatom czytania, wielbicielom dobrej książki i literatury, ceniącym sobie wybór i przyjazne, nieśpieszne zakupy. W naszych księgarniach znajdziecie wyselekcjonowaną ofertę tytułów a na molemole.com możecie buszować wśród dziesiątek tysięcy pozycji książkowych. Nasz bogaty księgozbiór to moc inspiracji i publikacje z niemalże wszystkich dziedzin!

pięć rytuałów tybetańskich, akcesoria do robienia biżuterii, masaz lingam, poznajemy litery, tom i przyjaciele, opowieści na dobranoc, dowcip o kobietach, wojna o pieniądz pdf, technikum w lublinie, lalki bobasy 60cm, montessori dla każdego, przybory szkolne, barionyks

yyyyy