Kasa zapomogowo-pożyczkowa

187,66 

Opis

Kasa zapomogowo-pożyczkowa w zakładzie pracy to wiele wyzwań i obowiązków dla pracodawcy – czy wiesz, jak je prawidłowo wypełnić?Opracowanie kompleksowo przedstawia wszystkie aspekty funkcjonowania kasy zapomogowo-pożyczkowej w zakładzie pracy zgodnie z ustawą z dnia 11 sierpnia 2021 r. o kasach zapomogowo-pożyczkowych.Autor szczegółowo omawia:zasady funkcjonowania kasy od jej utworzenia, poprzez prawa i obowiązki członków kasy oraz jej organów aż po likwidację kasy;zasady prowadzenia rachunkowości wraz z przykładowym zarządzeniem w sprawie zasad (polityki) rachunkowości kasy;dokumenty organizacyjne związane z bytem prawnym KZP, czyli statut oraz zasady i tryb podejmowania uchwał związanych z działalnością kasy;zasady kontroli funkcjonowania KZP przez uprawnione organy wraz z przykładowymi dokumentami w tym zakresie;zakres pomocy, do jakiej zobowiązany jest zakład pracy, przy którym działa kasa zapomogowo-pożyczkowa.Publikację zamyka wyszczególnienie najczęściej popełnianych błędów i nieprawidłowości związanych z funkcjonowaniem KZP, a ujawnionych przez uprawnione organa kontroli.W książce zawarto również bardzo bogatą wzorcową dokumentację dotyczącą wszystkich aspektów funkcjonowania kasy zapomogo-pożyczkowej – wzory statutów, uchwał, decyzji, oświadczeń i innych dokumentów niezbędnych do prawidłowego prowadzenia kasy. Wzory dokumentów dostępne są w wersji edytowalnej w suplemencie elektronicznym (suplement z wzorami można pobrać przez Internet, postępując zgodnie z instrukcją zamieszczoną w książce).Publikacja polecana jest przede wszystkim pracownikom zatrudnionym na stanowiskach związanych z obsługą KZP (np. prowadzącym obsługę kasową, księgowość), osobom wchodzącym w skład zarządów KZP, w skład komisji rewizyjnych oraz uprawnionych podmiotów sprawujących kontrolę nad KZP. Książka ta powinna zainteresować również kierowników komórek finansowo-księgowych oraz głównych księgowych, a także pracodawców, przy których utworzono kasy zapomogowo-pożyczkowe.

kain i abel biblia, psi patrol skye, streszczenie sposób na elfa, wege dieta roślinna w praktyce, betoniarka kolorowanka, przewodnik zakopane, mój tata, best piłkarz, balony na 40

yyyyy