Kodeks karny. Kodeks postępowania karnego. Kodeks karny wykonawczy. Kodeks wykroczeń. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia.

56,92 

Opis

Zbiór obejmuje zmiany opublikowne do dnia 15 marca 2022 r., w tym m.in.: Kodeks postępowania karnego: • ustawa z 17 grudnia 2021 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z powołaniem Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości (Dz.U. poz. 2447) Kodeks karny wykonawczy: • ustawa z 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o Narodowym Banku Polskim oraz ustawy – Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. z 2022 r. poz. 22) Kodeks wykroczeń: • ustawa z 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2328) Kodeks karny skarbowy: • ustawa z 9 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2427) Przeciwdziałanie narkomanii: • ustawa z 17 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2469) Wykaz wszystkich zmian zamieszczono przed spisem treści.Najważniejsze ustawy: – ustawa z 14 października 2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2054) – ustawa z 17 grudnia 2021 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z powołaniem Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości (Dz.U. poz. 2447) – ustawa z 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2328)

ang od podstaw, skrzydła husarskie, latarnik sienkiewicz, bellona, heretycy, sklep esprit, dmz, z kajkiem w komiksie, muminki, zabawa w klucz, księgarnia religijna warszawa, ale bajka, bajka dobranocny ogrod, o siewcy, społeczny instytut wydawniczy znak, farmakologia po prostu

yyyyy