Kodeks postępowania cywilnego. Postępowanie egzekucyjne. Tom III. Komentarz

141,49 

Opis

Stan prawny: 1 lipca 2022 r., z uwzględnieniem zmian wchodzących w życie z dniem 1 września 2022 r.Komentarz napisany przez praktyków i z myślą o praktykach w sposób kompleksowy omawia postępowanie egzekucyjne, międzynarodowe postępowanie cywilne oraz postępowanie arbitrażowe, tj. przepisy części trzeciej, czwartej i piątej Kodeksu postępowania cywilnego. Uwzględnia wszystkie nowelizacje, które do 1.07.2022 r. zostały implementowane do przepisów Kodeksu w zakresie, w jakim odnoszą się do komentowanych regulacji, choć odnosi się także do zmian wchodzących w życie z dniem 1.09.2022 r. Dotyczą one m.in. rozszerzenia zakresu przedmiotów niepodlegających egzekucji sądowej, zajęcia nadpłaty i zwrotu podatku.W publikacji w przystępny sposób wyjaśniono zasady stosowania przepisów zarówno nowych, jak i tych niezmienionych, ze wskazaniem konkretnych rozwiązań kwestii powodujących problemy w praktyce.Autorzy uwzględnili obszerny przegląd orzecznictwa oraz szereg użytecznych uwag, konstrukcje teoretyczne omawiając jedynie w niezbędnym zakresie.Książka jest przeznaczona przede wszystkim dla sędziów, komorników, adwokatów, radców prawnych i referendarzy sądowych.

zbiór zadań matematyka 1, in the afternoon, gry planszowe dla młodzieży, litery nauka czytania, magiczne stworzenia, ptaki polskie

yyyyy