Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Komentarz

141,49 

SKU: 0ca5b9f5a59a Kategoria: Tagi: , ,

Opis

Komentarz stanowi praktyczne omówienie postępowania w sprawach o wykroczenia, w tym m.in. praw i obowiązków stron, dowodów, środków odwoławczych oraz kosztów. Autorzy prezentują konkretne rozwiązania we wszystkich sytuacjach, gdy stosowanie danych przepisów budzi wątpliwości interpretacyjne.W drugim wydaniu uwzględniono zmiany wprowadzone m.in. następującymi ustawami: – z 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw; – z 23 lipca 2021 r. o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz niektórych innych ustaw; – z 15 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz niektórych innych ustaw.Autorzy są prawnikami praktykami, którzy przy tworzeniu komentarza wykorzystują wiedzę zdobytą przy okazji wykonywania zawodu. Przywołują oni liczne orzeczenia, nie tylko Sądu Najwyższego i sądów apelacyjnych, lecz także sądów niższych instancji.Komentarz jest przeznaczony dla adwokatów, radców prawnych, sędziów prokuratorów oraz Policji, zainteresuje również pracowników naukowych.

wiersze dla kobiety, lunia, gołąb kolorowanka, kolorowanka dom, płaska ziemia

yyyyy