Komentarz do Konstytucji RP Art. 3

37,08 

Opis

Zadeklarowana w art. 3 Konstytucji zasada jednolitości państwa częściej używa się określenia państwo unitarne definiuje terytorialny ustrój RP, którego konkretniejszy model jest określony w, dotyczących samorządu terytorialnego, przepisach art. 15 i 16 oraz art. 163-172 Konstytucji, które są skomentowane w odrębnym tomie. Zgadzając się z ogólnie przyjętym stanowiskiem, zgodnie z którym określenie RP w art. 3 Konstytucji jako państwa jednolitego wyklucza możliwość jego przekształcenia w państwo federalne w jego klasycznym rozumieniu, wskazuje się, że Konstytucja RP nie zawiera poza tym innych niż wynikające z zasady pomocniczości wraz z zasadą demokracji liberalnej takich ograniczeń decentralizacji władzy publicznej, które można by potraktować jako naruszające zasadę jednolitości państwa. Nie byłoby zatem naruszeniem tej zasady odstąpienie od tradycyjnego rozumienia unitaryzmu i dopuszczenie, jak to uczyniono we Francji i we Włoszech, konstytucyjności także modelu zdecentralizowanych władz regionalnych. AUTOR HUBERT IZDEBSKI TYTUŁ KOMENTARZ DO KONSTYTUCJI RP ART. 3 WYDAWCA DIFIN ROK WYDANIA 2021 OPRAWA OPRAWA BROSZUROWA ILOŚĆ STRON 184 EAN 9788366491496 Znajdź podobne według klucza: HUBERT_IZDEBSKI DIFIN ART (416402)

joanna olech, jeździk motor, linia biała, huebner, książki z przepisami dla dzieci, władca pierścienia 2, sanktuaria maryjne w polsce mapa, remik liczbowy zasady, galwanotechnika, średnia po angielsku, carrera go cars, krzesło do jogi, praca krakow student, park guell barcelona

yyyyy