Konstytucja biznesu PGK1258. PGK1258

165,38 

Opis

„Konstytucja biznesu” to pakiet pięciu ustaw obowiązujących od dnia 30 kwietnia 2018 r. kompleksowo regulujących zagadnienia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Na pakiet składają się: ustawa – Prawo przedsiębiorców, ustawa o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców, ustawa o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium RP, ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy oraz ustawa – Przepisy wprowadzające ustawę Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej. W publikacji przedstawiono wszystkie wprowadzone nowości, takie jak m.in.:katalog zasad obowiązujących w relacjach przedsiębiorca – organy administracji w tym m.in.: „co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone”, zasada rozstrzygania wątpliwości na korzyść przedsiębiorcy, zasada pewności prawa,działalność nieewidencjonowana,rozszerzenie możliwości zawieszenia działalności gospodarczej,ograniczenie posługiwania się numerem REGON,ulga dla rozpoczynających działalność gospodarczą,powołanie Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców,wprowadzenie zasad obowiązujących podczas uchwalania aktów prawnych dotyczących przedsiębiorców.W książce omówiono również wcześniej obowiązujące regulacje, które zostały przeniesione do Konstytucji biznesu, m.in.:zasady prowadzenia działalności gospodarczej,podział przedsiębiorców na mikro, małych oraz średnich,podjęcie, zawieszenie oraz zakończenie działalności,reglamentacja działalności gospodarczej,kontrola w przedsiębiorstwie,zasada „jednego okienka”,dane podlegające oraz niepodlegające wpisowi do CEIDG, a także skomentowano zmiany w innych aktach prawnych.Szereg praktycznych przykładów oraz przystępny dla czytelnika język pomogą lepiej zrozumieć omawiane zagadnienia. Dodatkowo w publikacji zawarto ujednolicone teksty ustaw wchodzących w skład Konstytucji biznesu z wyjątkiem przepisów wprowadzających.Otwierasz firmę? Chcesz poprawić swoją sytuację finansową? A może jesteś doświadczonym przedsiębiorcą chcącym rozwinąć swoje umiejętności? Setki tytułów z szeroko rozumianego biznesu, ekonomii czy zarządzania w jednym miejscu na molemole.com! Sprawdź czego możesz się nauczyć od bestsellerowych autorów, m.in Roberta Kiyosakiego, Briana Tracyego czy Phillipa Kotlera!Mole Mole to nowe, wyjątkowe miejsce na księgarskiej mapie Polski. To nowoczesne, przytulne małe księgarnie oraz sklep internetowy, przyjazne pasjonatom czytania, wielbicielom dobrej książki i literatury, ceniącym sobie wybór i przyjazne, nieśpieszne zakupy. W naszych księgarniach znajdziecie wyselekcjonowaną ofertę tytułów a na molemole.com możecie buszować wśród dziesiątek tysięcy pozycji książkowych. Nasz bogaty księgozbiór to moc inspiracji i publikacje z niemalże wszystkich dziedzin!

lesio chmielewskiej, oczami mężczyzny, greckie klimaty, geografia 1 liceum, jojo moyes zanim się pojawiłeś, archie komiks, bajka tuwim, mucha komiks, oxford solutions, traktorek tom zabawka

yyyyy