Koszty uzyskania przychodów w CIT

142,62 

Opis

Koszty uzyskania przychodów w CIT – Jarosław ZiółkowskiPodatnicy rozliczający podatek dochodowy od osób prawnych mogą pomniejszyć podstawę opodatkowania o koszty uzyskania przychodów (KUP). Prawidłowe zaliczenie poniesionych wydatków do KUP jest bardzo ważnym, a zarazem budzącym wiele wątpliwości aspektem rozliczeń podatku CIT.W publikacji omówiono ogólne zagadnienia dotyczące kosztów uzyskania przychodów, m.in.:*definicję kosztów,*zasady ich dokumentowania,*moment rozliczenia KUP,*zasady rozliczania kosztów poniesionych w obcych walutach.Ponadto przedstawiono szczegółowe zagadnienia dotyczące zaliczenia lub wyłączenia z KUP wydatków związanych m.in. z:*nabyciem lub wytworzeniem środków trwałych (w tym również amortyzacja),*zakupem samochodu osobowego,*przekazaniem darowizny,*wynagrodzeniami pracowniczymi (w tym koszty dotyczące pracowniczych planów kapitałowych),*kosztami zadłużenia (w tym omówienie odsetek hipotetycznych),*nabyciem usług niematerialnych od podmiotów powiązanych,*funkcjonowaniem organów spółek,*regulowaniem zobowiązań podatkowych,*zapłatą odszkodowań i kar umownych,*działalnością badawczo-rozwojową,*kosztami reprezentacji,*obowiązkiem zapłaty na rachunki widniejące na tzw. białej liście podatników VAT oraz z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.Publikacja uwzględnia stan prawny na dzień 1 lipca 2021 r., w tym wynikający z ustawy z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 2123) oraz ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1655 ze zm.), a także kwestie związane z rozliczeniami podatkowymi dotyczącymi COVID-19.Całość wzbogacono licznymi przykładami, orzecznictwem sądowym oraz stanowiskami organów podatkowych.Suplement elektroniczny do książki zawiera wyciąg z ustawy o CIT – rozdział 3 „Koszty uzyskania przychodów. Plik suplementu do pobrania przez Internet – instrukcja w książce. Zainstalowanie suplementu wymaga systemu operacyjnego Windows.

zegarki kompass, bajka na dobranoc krótka, pamiętniki pasek, podstawy rysunku, krecik kolorowanki, gra odkrycia, munchkin cthulhu, krzysztof gosztyła, książka o fotografii, kleje atlas, tatiana chauvin, pan pierdziołka, dekoracje z gałęzi, kształt serca, sałatki warzywne, ogród letni, profesor gąbka, namiot samorozkładający

yyyyy