Łączenie i podział spółek

72,80 

Opis

Łączenie i podział spółek. Praktyczne aspekty prawne,podatkowe i rachunkowe – Bartkowiak Emilia , Gyöngyvér Takáts ,Ziółkowski GrzegorzPublikacja omawia najważniejsze kwestie związane z łączeniem się i podziałem spółek, jakie uregulowano w Kodeksie spółek handlowych, w tym transgraniczne łączenie się spółek kapitałowych i spółki komandytowo-akcyjnej oraz proces łączenia się spółek z udziałem spółek osobowych.Zagadnienia prawne, podatkowe i rachunkowe zostały zaprezentowane z uwzględnieniem odrębności:procesu łączenia się spółek kapitałowych przez inkorporację (przejęcie) bądź przez zawiązanie nowej spółki (fuzję);procesu łączenia się spółek z udziałem spółek osobowych;połączenia spółki kapitałowej ze spółką zagraniczną;połączenia spółki komandytowo-akcyjnej ze spółką zagraniczną;różnych wariantów podziału spółki.Łączenie spółek jest instytucją prawną pozwalającą firmom na konsolidację, rozwój oraz zmianę pozycji na rynku i podniesienie konkurencyjności. Z kolei podział spółki jest szansą na restrukturyzację jej przedsiębiorstwa, gdyż umożliwia wydzielenie jego zorganizowanej części. Obydwie procedury mają ustalony przebieg i wymagają podjęcia działań wykraczających poza standardowe obowiązki sprawozdawcze w roku obrotowym.Dodatkowo są różne warianty połączenia i podziału spółek, toteż wybór optymalnej procedury wiąże się z rozstrzygnięciem wielu dylematów – wynikają one ze skutków prawnych i podatkowych tych procesów.W przypadku łączenia i podziału spółek należy pamiętać, aby uwzględnić regulacje z różnych dziedzin prawa. Publikacja w praktyczny sposób pokazuje, jak w trakcie przekształcenia postępować zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, ustawy o rachunkowości oraz przepisami podatkowymi.

braci grimm baśnie, palabras, księżniczka kolorowanki, karen kingsbury, paweł 6, ubranka dla lalki 40 cm, kolorowanki z barbie, księgarnie

yyyyy