Logistyka zwrotna – Szołtysek Jacek, Twaróg Sebastian

43,59 

Opis

Gospodarka odpadami jest obecnie jednym z głównych elementów strategii ukierunkowanych na ochronę środowiska. Autorzy, uznając znaczenie tej gospodarki dla funkcjonowania gmin, miast, regionów oraz państw, przedstawili w książce: przyczyny powstawania odpadów i gospodarowania nimi, uwarunkowania gospodarki odpadami, logistykę w kształtowaniu strumieni zwrotnych, logistykę zwrotną w systemach gospodarki odpadami i logistykę zwrotną w łańcuchach dostaw. Książka jest przeznaczona dla studentów logistyki, zarządzani, ochrony środowiska. Może być również przydatna dla przedsiębiorców, menedżerów oraz osób profesjonalnie zajmujących się planowaniem, projektowaniem i wdrażaniem rozwiązań proekologicznych. Spis treści Wstęp 1 Odpady 1.1. Źródła i przyczyny powstawania odpadów 1.2. Gospodarowanie odpadami 1.3. Klasyfikacja odpadów 2 Ekologiczne, ekonomiczne i prawne uwarunkowania gospodarki odpadami 2.1. Ekologiczne podejście do gospodarowania zasobami 2.2. Ekonomiczne uzasadnienie zagospodarowania odpadów 2.3. Prawne uwarunkowania gospodarki odpadami 3 Logistyka w kształtowaniu strumieni zwrotnych 3.1. Od modelu liniowego do zamykania cyklu gospodarowania 3.2. Logistyka zwrotna jako koncepcja kształtowania przepływów odpadów 3.3. Przedmiot, cele i zadania logistyki zwrotnej 3.4. System logistyczny gospodarowania odpadami 4 Zadania logistyki zwrotnej w systemach gospodarki odpadami 4.1. Zadania logistyki zwrotnej w systemach gromadzenia odpadów 4.2. Zadania logistyki zwrotnej w zakresie transportu odpadów 4.3. Zadania logistyki zwrotnej w systemach zagospodarowania odpadów 4.3.1. Systemy ponownego użycia odpadów 4.3.2. Systemy ponownego wytworzenia 4.3.3. Systemy recyklingu 4.3.4. Systemy unieszkodliwiania odpadów 5 Logistyka zwrotna w łańcuchach dostaw 5.1. Łańcuch dostaw a działania logistyki zwrotnej 5.2. Rola logistyki zwrotnej w konfigurowaniu łańcuchów dostaw 5.3. Logistyka zwrotna a strategia pull-push — praktyka gospodarowania odpadami Zakończenie Bibliografia

lalka polly pocket, minecraft glina, nowak jeziorański, dąbrowska dieta, płyta roxie, bajka o lalkach barbie, magiczne krzesło, wiedźmin książka po kolei, mankell henning, maruda, demonologia, empik artykuły szkolne, frida kahlo bibliografia, piórnik młodzieżowy, pałasz

yyyyy