Masaż klasyczny

53,99 

Opis

Tom 1 – Masaż klasycznyWydanie IV zmienione i uzupełnioneCoraz częściej wzbogaca się masaż klasyczny o elementy masażu segmentarnego, masażu tkanki łącznej i okostnej, terapii manualnej, akupresury czy gimnastyki leczniczej, w celu dostosowania działań masażysty do potrzeb pacjenta.Na podstawie badań i obserwacji stwierdzono, że spośród znanych metod masażu, masaż klasyczny jest najskuteczniejszy w leczeniu chorób narządu ruchu.Ciągle rosnące zainteresowanie masażem sprawiło, że mimo wydania w 1994, 1996 i 2000 roku „Masażu klasycznego” zaistniała potrzeba wznowienia nakładu. Szybki napływ do naszego kraju nowych i mało znanych do tej pory metod pracy z ciałem oraz potrzeba dostosowania pewnych działań do standardów UE sprawiły, że po przeredagowaniu i uzupełnieniu oraz zmianie szaty graficznej zdecydowałem się na czwarte wydanie „Masażu klasycznego”, które właśnie oddaję czytelnikowi do ręki.Ze względu na obszerność materiału, podobnie jak w poprzednich wydaniach, pomijam wiadomości z anatomii, fizjologii oraz całej grupy przedmiotów medycznych zakładając, że czytelnik posiada niezbędny zasób wiedzy z tej dziedziny bądź uzupełni ją, korzystając z literatury fachowej. Pewne elementy anatomii i fizjologii zostaną zasygnalizowane, ale tylko na tyle, na ile jest to niezbędne do zrozumienia niektórych procesów.Mam nadzieję, że nowe wydanie, z poszerzoną częścią teoretyczną oraz rozbudowaną do ponad pół tysiąca zdjęć częścią praktyczną, będzie pomocne przy nauczaniu masażu, jak również w pracy wykwalifikowanych masażystów.- Adam ZborowskiMasaż klasyczny jest metodą leczenia fizykalnego zewnętrznych i wewnętrznych objawów chorobowych, a w wielu przypadkach przyczyn chorobowych. Polega na mechanicznym drażnieniu tkanek. Wywiera pośredni i bezpośredni wpływ na organizm. Składa się z wielu chwytów, ruchów i opracowań (głaskania, rozcierania, ugniatania, oklepywania, wibracji, roztrząsania, wałkowania), których celem jest nie tylko leczenie, lecz także zapobieganie wielu chorobom. Masaż jest również integralną częścią odnowy biologicznej. Na podstawie badań i obserwacji stwierdzono, że spośród znanych metod masażu, masaż klasyczny jest najskuteczniejszy w leczeniu chorób narządu ruchu. Ciągle rosnące zainteresowanie masażem sprawiło, że mimo wydania w 1994 i 1996 roku Masażu klasycznego zaistniała potrzeba wznowienia nakładu.Spis treści:Od autora1. Omówienie ogólne masażu1.1. Rys historycznyl .2. Rola masażysty, cechy psychofizyczne, higiena osobista1.3. Wyposażenie pomieszczeń do masażu1.4. Środki poślizgowe i wspomagające masaż2. Część teoretyczna2.1. Zasady stosowania masażu klasycznego2.2. Omówienie poszczególnych technik masażu- Głaskania- Rozcierania- Ugniatania- Oklepywania- Wibracje- Roztrząsanie- Wałkowanie2.3. Wpływ masażu klasycznego na tkanki i układy- Tkanka łączna- Tkanka mięśniowa- Masaż izometryczny- Powłoka wspólna (skóra)- Układ nerwowy- Układ krążenia- Układ oddechowy- Układ pokarmowy- Układ moczowy- Układ płciowy- Układ wewnątrzwydzielniczy3. Część praktyczna3.1. Czynności przygotowawcze, zabieg, czynności po zabiegu3.2. Diagnostyka3.3. Masaż poszczególnych części ciała3.3.1. Masaż kończyny górnej- Palce- Śródręcze- Staw promieniowo-nadgarstkowy- Przedramię- Staw łokciowy- Ramię- Staw ramienny3.3.2. Masaż kończyny dolnej- Palce- Śródstopie- Staw skokowy- Podudzie- Staw kolanowy- Udo- Staw biodrowy- Pośladki3.3.3. Masaż grzbietu i kręgosłupa3.3.4. Masaż mięśnia czworobocznego3.3.5. Masaż karku3.3.6. Masaż mięśni mostkowo-obojczykowo-sutkowych3.3.7. Masaż klatki piersiowej3.3.8. Masaż powłok brzusznych3.3.9. Masaż twarzy3.3.10. Masaż twarzy metodą uciskową3.3.11. Masaż szyi3.3.12. Masaż głowyRepetytoriumBibliografiaTom 2 – Masaż segmentarnyWydanie III poprawione i uzupełnioneMasaż segmentarny należy do grupy masaży wykonywanych na sucho, rękami masażysty. Jest masażem leczniczym. Składa się z szeregu chwytów i opracowań, których ściśle określona technika i kolejność wykonania, przy uwzględnieniu zasad dawkowania, pozwala na wykrywanie i usuwanie zmian chorobowych, a często również przyczyn chorobowych na drodze odruchowej. W odróżnieniu od masażu klasycznego, masaż segmentarny znajduje szczególne zastosowanie w leczeniu chorób narządów wewnętrznych.Metoda ta uwzględnia możliwe zmiany odruchowe powstające w różnych tkankach i podaje sposoby ich usuwania poprzez zastosowanie szczególnych, ściśle określonych rękoczynów. Ze względu na wywieranie znacznego wpływu na funkcjonowanie narządów wewnętrznych oraz możliwość leczenia i usuwania zmian odruchowych w narządach i tkankach metoda ta j est uzupełnieniem masażu klasycznego lub, jak twierdzą niektórzy, masaż klasyczny jest uzupełnieniem masażu segmentarnego.W niniejszej książce zajmę się dokładnym omówieniem tej metody masażu oraz pokażę, jak praktycznie wykonywać masaż segmentarny.Podobnie jak w „Masażu klasycznym” rezygnuję z zagłębiania się w anatomię i fizjologię mając nadzieję, że czytelnik zna doskonale te zagadnienia bądź uzupełni swoje wiadomości korzystając z literatury fachowej. Pewne elementy anatomii i fizjologii, zwłaszcza układu nerwowego, zostaną omówione tylko na tyle, na ile jest to niezbędne do zrozumienia zagadnienia.Rola masażysty w zespole rehabilitacyjnym, cechy psychofizyczne, higiena osobista, wyposażenia gabinetu do masażu oraz rys historyczny są informacjami wspólnymi dla wszystkich metod masażu. Zostały one omówione w książce pt. „Masaż klasyczny” w rozdziale 1. „Omówienie ogólne masażu”. Uznałem, że nie ma potrzeby powielania tych informacji w niniejszym opracowaniu.Mam nadzieję, że książka będzie pomocna zarówno przy nauczaniu masażu, jak również w pracy zawodowej masażystów.- Adam ZborowskiSpis treści:1. CZĘŚĆ TEORETYCZNA1.1. Podstawy anatomiczne i fizjologiczne masażu segmentarngo1.2. Podstawy kliniczne masażu segmentarnego1.3. Unerwienie segmentame skóry, mięśni i narządów wewnętrznych1.4. Dawkowanie masażu segmentarnego1.5. Wykrywanie i usuwanie zmian odmehowych1.6. Przesunięcia odruchowe1.7. Działanie masażu segmentarnego1.8. Wskazania i przeciwwskazania do stosowania masażu sementarnego2. CZĘŚĆ PRAKTYCZNA2.1. Wprowadzenie2.2. Głaskania segmentarne2.3. Chwyty diagnostyczne2.4. Chwyty lecznicze3. MASAŻ W JEDNOSTKACH CHOROBOWYCH3.1. Masaż w chorobach serca3.2. Masaż w chorobach naczyń obwodowych3.3. Masaż w chorobach dróg oddechowych3.4. Masaż w chorobach przewodu pokarmowego3.5. Masaż w chorobach wątroby, dróg żółciowych i pęcherz; żółciowego3.6. Masaż w chorobach układu moczowego3.7. Masaż w chorobach kobiecych narządów płciowych3.8. Masaż w bólach głowy3.9. Masaż w chorobach mięśni, kości i stawów3.10. Masaż w chorobach kręgosłupa3.11. Masaż w zespole bólowym krzyża3.12. Masaż w rwie kulszowejBibliografiaTom 3 – Drenaż limfatycznyWydanie III zmienione i uzupełnioneOd pierwszego wydania Drenażu limfatycznego w roku minęło 12 lat. To 12 lat zdobywania doświadczeń, poszukiwania nowych rozwiązań i analizowania efektów własnej pracy z pacjentami i uczniami. To również okres częstych rozmów z kolegami masażystami -wspólnych przemyśleń i dyskusji. Wszystko to spowodowało, że w trzecim wydaniu Drenażu limfatycznego, które oddaję czytelnikowi do ręki zmodyfikowałem nieznacznie sposób wykonywania drenażu. W porównaniu z poprzednimi wydaniami zrezygnowałem z przedstawienia dwóch metod drenażu. Opisałem metodę, którą wybrałem i z powodzeniem stosuję w pracy zawodowej.Często spotykałem się z zarzutem, że we wcześniejszych wydaniach brak jest omówienia kwestii patologii układu chłonnego i postępowania udrażniającego. Poszerzyłem więc zawartość książki właśnie o te zagadnienia. Na ile mój zamiar się powiódł, ocenią czytelnicy.- Adam ZborowskiSpis treści:1. CZĘŚĆ TEORETYCZNA1.1. Zarys anatomii i fizjologii układu chłonnego1.1. Narządy chłonne1.2. Postępowanie w manualnym drenażu limfatycznym1.3. Zasady stosowania drenażu limfatycznego2. CZĘŚĆ PRAKTYCZNA2.1. Drenaż limfatyczny twarzy2.2. Drenaż limfatyczny karku i głowy2.3. Drenaż limfatyczny klatki piersiowej2.4. Drenaż limfatyczny grzbietu2.5. Drenaż limfatyczny kończyny górnej2.6. Głębokie opracowanie brzucha2.7. Drenaż limfatyczny powłok brzusznych poniżej pępka2.8. Drenaż limfatyczny okolicy lędźwiowo-krzyżowej2.9. Drenaż limfatyczny kończyny dolnejRepetytoriumBibliografiaTom 4 – Masaż w wybranych jednostkach chorobowych, część 1-wydanie drugie, poprawione i uzupełnioneKsiążka, którą oddaję Czytelnikowi do ręki, jest w zamierzeniach próbą podania schematów postępowania w najczęściej spotykanych jednostkach chorobowych. Oczywiście są to tylko schematy, które należy modyfikować w zależności od sposobu przebiegu choroby oraz cech psychofizycznych pacjenta. Do korzystania z niniejszego opracowania konieczna jest znajomość poprzednich książek: „Masaż klasyczny”, „Masaż segmentarny”, „Drenaż limfatyczny”. Ze względu na obszerność materiału książka została podzielona na dwie części. Część pierwsza obejmuje: choroby reumatyczne, urazy (zranienia, stłuczenia, zmiażdżenia, oparzenia, odmrożenia, skręcenia, zwichnięcia, złamania, amputacje), zniekształcenia kończyn, kręgosłupa, klatki piersiowej i szyi. Część druga obejmuje choroby układów: oddechowego, krążenia, nerwowego, pokarmowego, moczowo – płciowego. Mam nadzieję, że to dwutomowe opracowanie okaże się przydatne zarówno przy nauczaniu masażu, jak i w pracy zawodowej wykwalifikowanych masażystów.- Adam ZborowskiSpis treści:WprowadzenieWywiadCzas trwania masażuSiła masażuCzęstotliwość zabiegówI. CHOROBY REUMATYCZNE:klasyfikacja chorób układu ruchu1. Reumatoidalne zapalenie stawów (RZS)2. Młodzieńcze przewlekłe zapalenie stawów.3. Twardzina układowa4. Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa (ZZSK)5. Choroba zwyrodnieniowa stawów6. Zapalenie tkanek okołostawowych.7. Zespół zapalenia tkanki włóknistej8. Dnawe napalenie stawów9. Zespoły algodystroficzneII. URAZY1. Stłuczenia i zmiażdżenia2. Rany i blizny3. Oparzenia4. Odmrożenia5. Skręcenia6. Uszkodzenia mięśni i ich ścięgien7. Zwichnięcia8. Złamania9. AmputacjeUwagi do prowadzenia rehabilitacji osób w starszym wiekuBezwzględne przeciwwskazania do wykonywania masażuSkorowidzTom 5 – Masaż w wybranych jednostkach chorobowych, część 2Spis treści:WprowadzenieWywiadCzas trwania masażuSiła masażuCzęstotliwość zabiegówI. CHOROBY UKŁADU ODDECHOWEGO1. Przewlekły nieżyt oskrzeli2. Rozstrzenie oskrzeli3. Dychawica oskrzelowa4. Rozedma płuc5. Zapalenie płuc płatowe6. Zapalenie płuc odoskrzelowe7. Zwłóknienie płuc8. Zapalenie opłucnej9. Chirurgia klatki piersiowej10. Pylica płucII. CHOROBY SERCA I NACZYŃ1. Choroby serca2. Choroby naczyńIII. CHOROBY NEUROLOGICZNE1. Objawy ogólne2. Klasyfikacja3. Wskazówki dla fizjoterapeutów4. Choroby neuronów ruchowych5. Choroby neuronów czuciowych6. Inne choroby mózgu i rdzenia kręgowego7. Uszkodzenia nerwów obwodowych8. Zespoły bólowe korzenioweIV. CHOROBY PRZEWODU POKARMOWEGOl. Choroby żołądka2. Choroby dwunastnicy i jelit3. Choroby wątroby, dróg żółciowych i pęcherzyka żółciowegoV. CHOROBY UKŁADU MOCZOWEGO1. Kamica nerkowa2. Przewlekłe odmiedniczkowe zapalenie nerek3. Inne choroby układu moczowegoVI. CHOROBY KOBIECYCH NARZĄDÓW PŁCIOWYCHVII. CIĄŻA I POŁÓG1. Ciąża2.PołógBezwzględne przeciwwskazania do wykonywania masażuSkorowidzWybrane diagnozy

sword art online manga, gry ninjago, audiobook przygody tomka sawyera, ukryte terapie, pokłosie słownik, teri, matchbox zestawy, nauka całowania, mamma mia gdzie kręcono, zestaw lekarz drewniany

yyyyy