Materialne prawo administracyjne

33,97 

SKU: 8f479fea7b53 Kategoria: Tagi: , ,

Opis

Publikacja w przejrzysty sposób przedstawia zaktualizowany stan prawny dotyczący najważniejszych zagadnień administracyjnego prawa materialnego, takich jak: ochrona danych osobowych, dostęp do informacji publicznej, obywatelstwo i status cudzoziemców, związki wyznaniowe, ochrona zdrowia, prawo oświatowe, pomoc społeczna, ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego, gospodarka gruntami, prawo budowlane czy swoboda działalności gospodarczej.Podręcznik został skonstruowany według schematu, na który składa się omówienie:podstawy prawnej,przedmiotowego zakresu regulacji,organów właściwych i prawnych form działania w zakresie przedmiotowych zagadnień.Ułatwia to przyswojenie i zrozumienie analizowanej problematyki oraz porównanie jej z innymi obszarami regulacji prawnej, które zostały zaprezentowane w podręczniku.Drugie wydanie publikacji zostało rozszerzone m.in. o następujące zagadnienia:nowe ustawy z zakresu administracyjnego prawa osobowego, regulujące sprawy dowodów osobistych, zinformatyzowania ewidencji ludności i aktów stanu cywilnego;zaktualizowane zasady organizacji zgromadzeń, szczególnie uprzywilejowanych zgromadzeń cyklicznych, i ich nowe typy w administracyjnym prawie zbiorowym;ochrona osób i mienia, a w tym zadania realizowane przez wewnętrzne służby ochrony lub przedsiębiorców posiadających koncesję;regulacja prawna przeciwdziałania przemocy w rodzinie, powiązana z prawem pomocy społecznej;zmiany dotyczące ochrony konsumenta oraz poszerzone prawa pacjenta w prawie medycznym;regulacje prawne dostępu do broni, prawa o drogach publicznych i prawa o ruchu drogowym.Publikacja będzie także cennym źródłem informacji o:zmianach w istotnie znowelizowanym w latach 2015-2016 prawie budowlanym dotyczących:zmniejszenia obowiązków inwestora, który uzyskał prawo do rozpoczęcia robót budowlanych,poszerzenia katalogu robót budowlanych,uzyskania przez inwestora prawa do złożenia wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę,wprowadzenia możliwości przeniesienia praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia budowy;obowiązującej od 1.01.2018 r. nowej ustawie – Prawo wodne, przekształcającej ustrój administracji gospodarki wodnej;wchodzącej w życie „Konstytucji dla przedsiębiorcy” i pięciu nowych ustawach regulujących sferę działalności gospodarczej i przedsiębiorczości.Adresaci:Opracowanie jest przeznaczone dla studentów prawa i administracji oraz innych kierunków studiów, na których wykładane jest prawo administracyjne, a także dla słuchaczy studiów podyplomowych, osób przygotowujących się do egzaminów na aplikacje prawnicze oraz wszystkich zainteresowanych problematyką prawa administracyjnego.

traktor malowanka, creative flow, privet drive, boschi, ziemiomorze, kolorowanka motyla, kajko i kokosz szkoła latania streszczenie, konspekty wf, ck dezerterzy 2, triumf pamięci, metalowe pudełko, pikapy, prosto do matury 1, gdzie na weekend w polsce, michał leszczyński, auto policyjne, książki wegetariańskie

yyyyy