Metodyka pracy sędziego w sprawach cywilnych

212,59 

Opis

W publikacji przedstawiono instytucje i przebieg postępowania cywilnego w ujęciu praktycznym. Czynności sądu zostały omówione w zakresie wyznaczonym przepisami zasadniczego trybu postępowania cywilnego, jakim jest proces, ze wskazaniem odpowiedniego ich stosowania w postępowaniu nieprocesowym (art. 13 § 2 k.p.c.).Metodyka została znacznie zmieniona w stosunku do poprzedniego wydania. Przedstawiono nowy system gromadzenia materiału dowodowego, obowiązek sądu do udzielania stronom pouczeń dotyczących czynności procesowych, a także – stanowiący novum w krajowej procedurze cywilnej – obowiązek pouczenia przez sąd o prawdopodobnym wyniku sprawy oraz uprzedzeniu stron o możliwości podjęcia rozstrzygnięcia na innej podstawie prawnej. Objaśniono nowy nadzwyczajny środek zaskarżenia, jakim jest skarga nadzwyczajna, ze wskazaniem na relacje zachodzące między tym środkiem zaskarżenia oraz skargą kasacyjną, skargą o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia oraz skargą o wznowienie postępowania.Ponadto przybliżono nowe regulacje dotyczące m.in.:nadużycia prawa procesowego oraz związane z ciężarem wspierania postępowania przez strony,pozwu i powództwa, m.in. pisma niebędącego pozwem oraz powództwa oczywiście bezzasadnego,postępowań odrębnych, w tym ponownego uregulowania spraw gospodarczych w takim postępowaniu i nowego postępowania odrębnego w sprawach z zakresu własności intelektualnej,sporządzania i doręczania uzasadnień wyroków i postanowień,czynności sądu w postępowaniach: zabezpieczającym, o nadanie tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności oraz egzekucyjnym.Istotną zaletą publikacji jest autorski wybór najważniejszych i najnowszych orzeczeń Sądu Najwyższego.Adresaci:Publikacja objaśnia krok po kroku postępowanie cywilne z punktu widzenia obowiązków i uprawnień sędziego. Dotychczasowe doświadczenia pokazują, że od lat cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem sędziów orzekających na wszystkich szczeblach sądownictwa, a także zawodowych pełnomocników procesowych oraz komorników. Stanowi cenną pomoc także w pracy asystentów sędziów oraz w szkoleniu aplikantów sądowych, adwokackich, radcowskich i komorniczych. Służy również studentom i uczestnikom seminariów uniwersyteckich, poszukujących wiedzy wykraczającej poza standardowy podręcznik z postępowania cywilnego.

książe i żebrak, spider man komiks, wydaw dolnośląskie, atlas anatomii netter, magiczne drzewo audiobook, kocięta, zniszcz ten dziennik, password 4, zygmunt szczęsny feliński, na straganie kolorowanka, plenty of, wskrzeszenie, matematyka z plusem klasa 5 ćwiczenia

yyyyy