Metodyka sporządzania umów gospodarczych

154,33 

Opis

Publikacja zawiera przystępne omówienie wielu rodzajów umów, z jakimi można się spotkać w praktyce obrotu oraz aktualne orzecznictwo.Wzory klauzul umownych przedstawiono w sposób praktyczny, z objaśnieniem i wskazaniem wariantów stosowanych w określonych sytuacjach.W opracowaniu zawarto nie tylko omówienie istotnych zagadnień stosunku zobowiązaniowego i oświadczenia woli, lecz także wiele przykładów obrazujących konsekwencje stosowania przedstawionych rozwiązań.W 8. wydaniu dodano nowe przykłady umów:• umowę przeniesienia autorskich praw majątkowych,• umowę licencji,• umowę dotyczącą wykonywania osobistych praw autorskich,• umowę przedwstępną sprzedaży udziałów w spółce z o.o.,• umowę rezerwacyjną.Wzory pism zawarte w publikacji dostępne są w wersji elektronicznej do pobrania ze strony internetowej po wpisaniu zamieszczonego w książce kodu aktywacyjnego. Wzory można modyfikować i dostosowywać do indywidualnych potrzeb.Książka jest przeznaczona w szczególności dla aplikantów, którzy podczas odbywania aplikacji powinni zdobyć podstawową wiedzę o technice sporządzania umów, aby później doskonalić się w tej materii. Opracowanie zainteresuje również prawników praktyków mających do czynienia z obrotem gospodarczym, którzy będą mogli ulepszyć wypracowane już techniki lub zwrócić uwagę na te elementy, które dotychczas były pomijane.

maria nowakowska, encyklopedia powszechna pwn, lego creator robot, kasacja książka, gra franklin, najlepsze książki kryminalne, matura chemia rozszerzona

yyyyy