Nowe narzędzia prawne w podatkach dochodowych i majątkowych

98,83 

SKU: 1df5aae07554 Kategoria: Tagi: , ,

Opis

„W Polsce doszło w ostatnich latach do radykalnych zmian reguł opodatkowania dochodu. Do ustaw podatkowych wprowadzono liczne rozwiązania, które miały na celu zamknięcie luk oraz uniemożliwienie jakiejkolwiek optymalizacji podatkowej”.Ze wstępuNowe narzędzia prawne w podatkach dochodowych i majątkowych. Poprawa efektywności systemu podatkowego to książka, w której znajdziesz analizę zmian wprowadzonych w podatkach dochodowych oraz podatku od nieruchomości, mających wiązać się ze wzrostem efektywności systemu podatkowego.Rozważaniom poddano przede wszystkim zmiany dokonane od 2017 r., ponadto w kilku przypadkach sięgnięto do problematyki, będącej przedmiotem zmian, które weszły w życie już od 2015 r., jeżeli nadal pojawiają się w związku z nimi kontrowersje. W publikacji znajdziesz m.in.:przedstawienie obowiązujących od 1.01.2018 r. zmian w zakresie przepisów regulujących funkcjonowanie podatkowych grup kapitałowych,skutki naruszenia warunków uznania podatkowych grup kapitałowych za podatnika,omówienie opodatkowania dochodów wypłacanych z polski na rzecz zagranicznych usługodawców,ujęcie koncepcji rzeczywistego właściciela w dyrektywie w sprawie odsetek i należności licencyjnych,podstawowe reguły podziału na źródła przychodów w znowelizowanych przepisach,opodatkowanie funduszy inwestycyjnych zamkniętych,aspekty podatkowe funkcjonowania w grupie podmiotów powiązanych,zasady ustalania powiązań między podmiotami,zmiany sposobu opodatkowania wkładów niepieniężnych do spółek będących podatnikami podatku dochodowego, które nastąpiły z dniem 1.01.2017 r. oraz 1.01.2018 r.,opodatkowanie pracowniczych programów motywacyjnych stosowanych przez spółki należące do grup kapitałowych,model ograniczeń w zaliczaniu kosztów finansowania dłużnego do kosztów uzyskania przychodu obowiązujący od 1.01.2018 r.,opłaty za prawa autorskie lub pokrewne prawa majątkowe i prawa własności przemysłowej,szczególne zasady kalkulacji EBITDA,zakaz wykorzystywana uzgodnień typu back-to-back,wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów kwot pochodzących z podziału wyniku finansowego spółki,zakaz odliczania kosztów finansowania nabycia spółki od dochodów tej spółki (tzw. debt-push-down),analizę klauzuli o przeciwdziałaniu nadużywaniu wspólnego systemu opodatkowania w celu dokonania oszustwa podatkowego lub unikania opodatkowania,implementację do polskiego porządku prawnego klauzuli zapobiegającej nadużyciom zwolnienia od opodatkowania dywidend (de minimis rule),implementację klauzuli de minimis do systemu krajowego,ocenę wpływu polskich regulacji typu CFC na szczelność krajowego systemu podatkowego,minimalny podatek dochodowy od wartości budynków komercyjnych,zmiany umów o unikaniu podwójnego opodatkowania związane z wielostronną konwencją implementującą środki traktatowego prawa podatkowego (MLI),wzrost obciążeń podatkowych w stosunku do obiektów nieprzydatnych w działalności gospodarczej,omówienie elektrowni wiatrowych – zabójczy wzrost efektywności podatku od nieruchomości.W opracowaniach, w których nowelizacje zostały wprowadzone w życie na tyle dawno, że zdążyły już być przedmiotem wypowiedzi sądów administracyjnych, dokonano analizy aktualnego orzecznictwa. W przypadku zmian z ostatnich miesięcy autorzy wskazują na możliwe ryzyka wiążące się ze stosowaniem nowej regulacji prawnej.Elementem wspólnym wielu tekstów autorskich jest odniesienie się do realizacji celu, jakim jest wzrost efektywności systemu podatkowego. Autorzy dokonują przy tym oceny, czy cel ten nie jest okupiony zbyt wysokimi kosztami w postaci uniemożliwienia racjonalnej aktywności wielu podatników, którzy nie podejmują żadnych działań optymalizacyjnych.Stanowczo zbyt często autorzy dochodzą do wniosku, że wprowadzane zmiany są zbyt radykalne, gdyż przy okazji realizacji zasadniczego celu narażają zbyt wielu podatników na opodatkowanie nieadekwatne do ich sytuacji lub też narzucają zbyt duże wymagania formalne.Adresaci:Książka przeznaczona jest dla adwokatów, radców prawnych, sędziów, prokuratorów i doradców podatkowych. Będzie cennym źródłem wiedzy dla pracowników administracji rządowej i samorządowej, ekonomistów, księgowych oraz przedstawicieli nauki specjalizujących się z prawie podatkowym i administracyjnym.

miecze fantasy, studia iuridica, śpiący pies, łatwe rysunki do rysowania, angielski klasa 5 ćwiczenia, dominas, gry smerfy, poszukiwaniu, lego harry potter wielka sala w hogwarcie, alfabet ukraiński, powiedzonka, jajuga, jerzy wojciechowski, interaktywny stolik, zestaw do paznokci, ukladanki logiczne, liceum 33 poznań, gra sąsiedzi

yyyyy