Obowiązek informacyjny w zakresie realizowanej strategii podatkowej

90,25 

Opis

Zgodnie z ustawą nowelizującą podatki dochodowe od 1 stycznia 2021 r. podatnicy mają obowiązek podawania do publicznej wiadomości informacji o realizowanej strategii podatkowej przez podatkowe grupy kapitałowe oraz podatników CIT osiągających przychody przekraczające 50 milionów euro.W książce poddano analizie zagadnienia dotyczące regulacji dotyczącej obowiązku sporządzenia i podania do publicznej wiadomości tej strategii. W pierwszej kolejności przedstawiona została jej istota oraz charakter prawny. Następnie omówiono zakres podmiotów obowiązanych do jej sporządzenia i zakres oraz rodzaj informacji nią objętych. Przybliżono także sposób realizacji tego obowiązku, jak i sankcje z tytułu jego niewykonania. W swoich rozważaniach Autorzy szczególną uwagę zwrócili na: – procesach i procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków podatkowych i zapewniających ich prawidłową realizację; – realizacji obowiązków informowania Szefa KAS o schematach podatkowych (MDR); – informacji dotyczących transakcji z podmiotami powiązanymi; – informowaniu o planowanych lub podejmowanych przez podatnika działaniach restrukturyzacyjnych; – informowaniu o wystąpieniu z wnioskiem do organów podatkowych o wydanie np. interpretacji podatkowej; – dane dotyczące rozliczeń podatkowych w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową. Książka zainteresuje przede wszystkim doradców podatkowych, księgowych, adwokatów, radców prawnych oraz pracowników administracji skarbowej. Zainteresuje również przedsiębiorców będących członkami podatkowych grup kapitałowych oraz spółek nieruchomościowych.

ćwiczenia kaligrafii, streszczenie potop, zagadki dla przedszkolaków, pisownia ch, atlas prometeusz, rysunki łatwe, pomimo wszystko, pisaki akwarelowe, tatry mapa turystyczna

yyyyy