Obowiązki właścicieli obiektów budowlanych oraz inwestorów

127,27 

Opis

Stan prawny: 1 lutego 2022 r.Książka w sposób syntetyczny i przystępny omawia wszystkie obowiązki związane z przygotowaniem i realizacją zamierzeń budowlanych oraz utrzymaniem technicznym obiektów budowlanych, ich instalacji i urządzeń.Porusza przy tym zagadnienia, w świetle obowiązującego prawa i orzecznictwa, jak:• warunki techniczne projektowania i użytkowania budynków,• konserwacja i naprawy bieżące oraz remonty,• zawieranie umów o roboty budowlane i zasady organizowania procesu budowlanego,• działanie inwestora przed organami,• odbiory częściowe i końcowe robót oraz gwarancje jakości i rękojmi,• zasady prowadzenia dokumentacji techniczno-budowlanej oraz książki obiektu budowlanego,• metodyka przeprowadzania przeglądów technicznych obiektów budowlanych,• kto odpowiada za utrzymanie budynku w należytym stanie technicznym i estetycznym: właściciel czy zarządca nieruchomości?Publikacja to wszechstronny poradnik dla każdego właściciela i zarządcy obiektu budowlanego (w tym dla wspólnot mieszkaniowych), inwestorów realizujących zamierzenia budowlane oraz firm zarządców nieruchomości, firm budowlanych, deweloperskich oraz obsługi inwestycyjnej. Monografia będzie przydatna urzędnikom, pracownikom organów administracji, prawnikom i sędziom. Może zainteresować również przedstawicieli nauki prawa.

na gorącym uczynku, youtube traktory w akcji, mierzeja wiślana mapa turystyczna, after książki, tomasz francuz, marzena rogalska wiek, dywizjon 303 streszczenie, kolorowanki lalki, góry w azji, banzai, my perspective, gry memory dla dzieci, atlantis rising, książka o winie, waris dirie dzieci, cuda niewidy, gla 45 amg mercedes

yyyyy