Obrót instrumentami finansowymi Komentarz

212,59 

Opis

Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi to jedna z najważniejszych regulacji rynku kapitałowego. Celem jej wprowadzenia było wdrożenie rozwiązań służących zwiększeniu konkurencyjności tego rynku i poprawieniu sprawności jego działania.W książce omówiono m.in.:• zasady, tryb oraz warunki podejmowania i prowadzenia działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi,• prawa i obowiązki podmiotów uczestniczących w tym obrocie,• wykonywanie nadzoru w obszarze obrotu instrumentami finansowymi.Autorzy komentują poszczególne przepisy ustawy z uwzględnieniem najnowszych nowelizacji, które weszły w życie w 2021 i 2022 r., obejmujących m.in.:• wymogi kapitałowe dla domów maklerskich, dotyczące tzw. pakietu IFD/IFR, którego celem jest ustanowienie nowego systemu ostrożnościowego;• udostępnianie przez dostawców usług płatniczych broszury sporządzonej przez Komisję Europejską, zawierającej informacje dla konsumentów o przysługujących im prawach;• nową regulowaną platformę obrotu instrumentami finansowymi (tzw. zorganizowana platforma obrotu – OTF);• powszechną dematerializację akcji – całkowitą rezygnację z postaci papierowej dokumentu akcji, które obecnie funkcjonują wyłącznie w formie zapisu na rachunku papierów wartościowych lub w depozycie papierów wartościowych;• obowiązkową dematerializację obligacji, listów zastawnych i certyfikatów inwestycyjnych emitowanych przez fundusze inwestycyjne zamknięte.Publikacja jest przeznaczona dla prawników zajmujących się rynkiem kapitałowym oraz pracowników funduszy inwestycyjnych, domów maklerskich i banków. Będzie cennym źródłem wiedzy dla brokerów, emitentów papierów wartościowych, maklerów i pracowników spółek giełdowych.

co ty na to, cukierki dla dzieci, pierścień władca pierścieni, bestseller książkowy, pozytywki dla niemowląt, książka basia, marvel super heroes lego, odlewy z gipsu, super auta, kamasutra dla początkujących, hush batman, książki pucio, małgorzata musierowicz książki, atak zombie, kotek kolorowanka, zwierzęta nocne, samolot cena, król jadwiga, nauka rysowania książka, sidła

yyyyy