Odpowiedzialność odszkodowawcza gminy – Rafał Szczepaniak

109,45 

Opis

Jaką odpowiedzialność odszkodowawczą ponosi gmina w związku z realizacją przez nią nałożonych zadań?Jaki wpływ na zasady odpowiedzialności odszkodowawczej gmin ma prawo unijne?Jakie znaczenie ma właściwe wskazanie podmiotu bądź osoby ponoszącej odpowiedzialność odszkodowawczą?Czy roszczenia o naprawienie szkody wyrządzonej przy wykonywaniu władzy publicznej ulegają przedawnieniu?Autor bada m.in. odpowiedzialność odszkodowawczą gmin:za spółki komunalne i organizacje pozarządowe,za szkoły i przedszkola prowadzone przez gminy,za szkody powodziowe i inne klęski żywiołowe,za stan dróg i organizację ruchu drogowego,za szkody powstałe na terenach i obiektach publicznych,w zakresie zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.Dodatkowo omawia zagadnienie odpowiedzialności odszkodowawczej wynikającej z działalności administracyjnoprawnej gminy, np.:odpowiedzialność za szkody wyrządzone wydaniem niezgodnych z prawem aktów administracyjnych, bądź też zaniechanie prawodawcze,odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez niewydanie decyzji administracyjnej,odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez wydanie aktu normatywnego,wskazanie podmiotu bądź osoby ponoszącej odpowiedzialność, czy też przedawnienie roszczenia o naprawienie szkody wyrządzonej przy wykonywaniu władzy publicznej.Konstytucja, kodeksy, komentarze – jeśli tylko potrzebujesz poszerzyć swoją wiedzę w jakimkolwiek obszarze prawa polskiego to tutaj znajdziesz książki których potrzebujesz. Prawo cywilne, handlowe, karne czy administracyjne – to tylko wybrane tematy które możesz u nas znaleźć.Mole Mole to nowe, wyjątkowe miejsce na księgarskiej mapie Polski. To nowoczesne, przytulne małe księgarnie oraz sklep internetowy, przyjazne pasjonatom czytania, wielbicielom dobrej książki i literatury, ceniącym sobie wybór i przyjazne, nieśpieszne zakupy. W naszych księgarniach znajdziecie wyselekcjonowaną ofertę tytułów a na molemole.com możecie buszować wśród dziesiątek tysięcy pozycji książkowych. Nasz bogaty księgozbiór to moc inspiracji i publikacje z niemalże wszystkich dziedzin!

chyłka remigiusz mróz, diagnoza 4, miasto niepokonane, kolorowanka księżniczki, poszukiwanie, żółwik sammy 2, trempała psychologia rozwoju człowieka, skrzydlewska

yyyyy