Pakiet Roman Longchamps de Berier. Dzieła Wybrane. Tomy 1-3: Studia nad istotą osoby prawniczej i inne prace, Uzasadnienie projektu Kodeksu zobowiązań

243,47 

SKU: df05a2c53236 Kategoria: Tagi: , ,

Opis

Trzytomowe wydanie Dzieł wybranych Romana Longchamps de Bériera (1883-1941), polskiego prawnika cywilisty, członka Komisji Kody­fikacyjnej RP, ostatniego rektora Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. Największym dziełem Longchamps de Bériera był Kodeks zobowiązań z 1933 r. i związana z nim praca w Komisji Kodyfikacyjnej RP. W skład Komisji Kodyfikacyjnej RP został powołany w 1922 r. Przy­gotowywał, wspólnie z prof. E. Tillem oraz lwowskim gro­nem Komisji Kodyfikacyjnej, projekt części ogólnej kodeksu, a następ­nie projekt części szczegółowej. Po śmierci prof. Tilla został głównym referentem projektu, doprowadzając do przyjęcia go przez Komisję Kodyfikacyjną, a następnie wpro­wadzenia do pol­skiego porządku prawnego, mocą rozporzą­dzenia Prezy­denta RP. Po ukończeniu dzieła rozpoczął opracowy­wanie nie­zwykle cennego do dziś Uzasadnienia projektu kodeksu zobo­wiązań z uwzględnieniem ostatecznego tekstu projektu (War­szawa 1934-1939). Wydał też wówczas, wchodzące dziś do kla­syki polskiej myśli prawniczej dzieło Zobowiązania (wyd. 1, Lwów 1934–38, wyd. 2, Lwów 1939, wyd. 3, Poznań 1948, wyd. 4, anastatyczne, Poznań 1999). Tom I – Studya nad istotą osoby prawniczej i inne prace Tom II – Uzasadnienie projektu Kodeksu zobowiązań z uwzględnieniem ostatecznego tekstu Kodeksu Tom III – ZobowiązaniaEAN: 9788373069466

marissa meyer, jan lenica, lol surprise co to jest, strój czarnego kota, mleczarka, zabawka do nauki raczkowania, książka naciśnij mnie, lego city traktor, lalka horror, klocki drewniane dla dzieci, robert c martin, egipcjanin sinuhe, pianino dla dziecka, rosyjsko polski słownik, bajkoterapia, oprah winphrey

yyyyy