Płace od A do Z ćwiczenia

152,11 

Opis

Uaktualnione i rozszerzone wydanie Na początku autorka wyjaśnia, krok po kroku, technikę naliczania wynagrodzeń. Przedstawia metodę wyliczaniaposzczególnych składników wynagrodzenia w różnych systemach wynagrodzeń:czasowym (miesięcznym, godzinowym),akordowym,prowizyjnym,mieszanym.Następnie autorka przechodzi do szczegółowego omówienia kwestii związanych z opodatkowaniem i oskładkowaniemróżnych składników wynagrodzenia.Przedstawia i wyjaśnia wszystkie niuanse dotyczące wynagradzania pracowników, zarówno zatrudnionych na podstawieumowy o pracę jak i na podstawie umów cywilno-prawnych (umowy o dzieło, zlecenia, itd.).Wszystkie tematy poruszone w książce zostały bogato zilustrowane przykładowymi obliczeniami, opisem najlepszych stosowanychpraktyk oraz wskazaniem najczęściej popełnianych błędów i sposobami ich unikania. Dodatkowo w książce znajdziesz wiele pytańwraz z odpowiedziami. Pytania te były zadawane przez pracowników działów płacowych na prowadzonych przez autorkę szkoleniach.Pokazują z jakimi problemami borykają się płacowcy i w jaki sposób problemy te należy rozwiązać.Autorka ze szczególną uwagą potraktowała kwestie, dla których brak jest jednoznacznych uregulowańw przepisach oraz zagadnienia sprawiające trudności nawet ekspertom z wieloletnim doświadczeniem.Wyjaśniając wątpliwości, przywołuje orzeczenia sądów oraz indywidualne interpretacje wydane przez organy podatkowe i ZUS.Pokazuje zmieniane przez organy kontrolne interpretacje przepisów,aktualnie przyjęte rozwiązania oraz argumenty przemawiające za stosowaniem konkretnego podejścia do kontrowersyjnychkwestii w zakresie naliczania wynagrodzeń.Płace od A do Z w 2015 zawiera odpowiedzi na wiele pytań związanych z ustalaniem i naliczaniem wynagrodzeń dlaosób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę i umów cywilnoprawnych, w tym związanych z opodatkowaniem świadczeńpracowniczych i wyceną świadczeń w naturze.Wybrane tematy omówione w „Płacach od A do Z w 2015”:procedura naliczania wynagrodzeń,naliczanie wynagrodzeń za czas urlopu, choroby, przestoju, itd.,składniki wynagrodzenia uwzględniane przy naliczaniu dodatku i wynagrodzenia za nadgodziny, urlopu, wynagrodzenia chorobowego, itp.,sytuacje, gdy należy i gdy nie należy stosować 50% kosztów uzyskania w odniesieniu do wynagrodzenia pracownika,naliczanie podatku od umów cywilnoprawnych, w tym zawieranych na kwoty nieprzekraczające 200 zł,potrącanie kwoty zajęcia alimentacyjnego z zapłaty pracownika i zleceniobiorcy,opodatkowanie wycieczki dla pracowników finansowanej z ZFŚS.

gry o kotki, pozytywna dyscyplina, egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego, ceneo książki

yyyyy