Podstawy przedsiębiorczości 1. Podręcznik. Zakres podstawowy. Klasa 2. Szkoła ponadpodstawowa

38,70 

Opis

„Podręcznik Podstawy przedsiębiorczości 1. Zakres podstawowy” został przygotowany dla uczniów drugiej klasy liceów ogólnokształcących i techników.Przedmiot podstawy przedsiębiorczości jest realizowany od klasy 2. Treści podręcznika składające się na tom 1 pozwalają zrealizować wymagania przewidziane w podstawie programowej w zakresie podstawowym. Autorzy skupili się przede wszystkim na kształtowaniu przedsiębiorczych postaw ucznia. Głównym celem podręcznika jest przygotowanie młodego człowieka do aktywnego i świadomego udziału w życiu gospodarczym i społecznym, a w szczególności odpowiedzialnego korzystania z usług finansowych. W podręczniku położono nacisk na umiejętność dostosowania się młodzieży do zmieniającego się rynku pracy oraz wyposażenie uczniów w podstawową wiedzę dotyczącą zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej. Podręcznik wzbogacono o materiały powstałe we współpracy z rządowym Biurem Rzecznika Finansowego.Podręcznik do podstaw przedsiębiorczości, tom 1 dla klasy 2, zakres podstawowy dla szkół ponadpodstawowych składa się z 4 działów:Człowiek – istota przedsiębiorczaGospodarka rynkowaInstytucje gospodarki rynkowejAktywność zawodowaPowyższy opis pochodzi od wydawcy.

saga zmierzch wszystkie części po kolei, maciej zięba op, wiedźmin okładka, bajki o zwierzętach na farmie, informatyka klasa 5, informatyka klasa 4, lego do 50 zł, atlas europy, lol lol, tabliczka mnożenia po angielsku, wiedźmin 3 mysia wieża

yyyyy