Pomoc społeczna w praktyce – wzory pism i decyzji z komentarzem (z suplementem elektronicznym).

196,88 

Opis

Kompletny zbiór dokumentacji – ponad 270 wzorów pism, decyzji, protokołów, wniosków oraz umów niezbędnych na każdym etapie postępowania o udzielenie świadczeń z pomocy społecznej, wydawanych na podstawie ustawy o pomocy społecznej oraz Kodeksu postępowania administracyjnego.W publikacji wzory decyzji przyznających, odmawiających, zmieniających i uchylających uprawnienia do m.in.:- zasiłku stałego,- zasiłku okresowego,- zasiłku celowego „zwykłego”, „kontraktowego”, „specjalnego”, w związku z klęską żywiołową oraz w związku ze zdarzeniem losowym,- usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych, usług świadczonych w ośrodku wsparcia/ środowiskowym domu samopomocy / domu pomocy społecznej,- niezbędnego schronienia/ ubrania / gorącego posiłkuw wersjach dla osób samotnie gospodarujących, osób gospodarujących w rodzinie oraz rodzin.Książka uwzględnia najnowsze zmiany ustawy o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 2174) – przyznawanie zasiłku stałego dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności już od momentu złożenia wniosku do ośrodka pomocy społecznej oraz możliwość przyznania zasiłku okresowego za czas oczekiwania na wydanie orzeczenia o niepełnosprawności.Całość wzbogacona komentarzami Autora oraz orzecznictwem sądowym, które pozwolą na logiczne uzasadnienie rozwiązań przyjętych w decyzjach tworzonych samodzielnie.Suplement elektroniczny zawiera komplet dokumentów wykorzystanych w książce. Dodatkowo w suplemencie zawarto również wzory pism i rozstrzygnięć formułowanych w postępowaniu administracyjnym ze szczególnym uwzględnieniem przepisów o pomocy społecznej (wraz z komentarzami i orzecznictwem), m.in. wzór:- zawiadomienia o wszczęciu postępowania,- wniosku o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego,- protokołu z przesłuchania strony,- notatki służbowej z czynności podjętej w ramach postępowania,- postanowienia o podjęciu zawieszonego postępowania,- decyzji umarzającej postępowanie.W suplemencie elektronicznym uwzględniono ostatnią nowelizację Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 935), obowiązującą od 1 czerwca 2017 r.Edytowalny format wzorów (MS Word) daje możliwość bezpośredniej pracy na dokumentach.Plik suplementu do pobrania przez Internet – instrukcja w książce. Zainstalowanie suplementu wymaga systemu operacyjnego Windows.Książka dedykowana pracownikom ośrodków pomocy społecznej.

angry birds rio, zeszyt w linie a4, kredki 72 kolory, wyzwolone, katarzyna kozłowska, dawid michała anioła, misie przytulanki, gry planszowe dla 11 latka, kolorowanki warzywa, długopisy empik, liczmany patyczki

yyyyy