Ponad słowami 2. Część 1. Język polski. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony

17,85 

SKU: 91bfcb79f11a Kategoria: Tagi: , ,

Opis

Ponad słowami 2 Język polski Podręcznik Część 1 Zakres podstawowy i rozszerzony

Język jest tym, co w zasadniczy sposób odróżnia nas od innych stworzeń. Żaden inny gatunek nie wypracował tak zaawansowanego kodu porozumiewania się. Nasza cywilizacja oparta jest na języku. Porozumiewamy się prawie bez przerwy: z bliskimi, współpracownikami, obcymi sobie ludźmi.

Dzięki językowi możemy wspólnie żyć, rozwijać się i tworzyć. Jak wielką rolę odgrywa to w postępie cywilizacyjnym świadczy choćby biblijna opowieść o Wieży Babel. Nic więc dziwnego, że w edukacji szkolnej tak duży nacisk kładzie się na naukę języka ojczystego, jakim dla nas jest język polski.

Niniejszy podręcznik przedstawia uczniowi rolę słowa dla polskiej i światowej kultury i historii doby romantyzmu i pozytywizmu. Bo też były to w dziejach naszego narodu czasy niezwykłe. Okres, w którym pojawiały się jedynie szczątkowe formy polskiej państwowości, okres, w którym kraj nasz był pod zaborami. I chociaż aspiracje wolnościowe, zbrojne powstania można było pacyfikować, trudno było zaborcom walczyć ze słowem: mówionym, śpiewanym, pisanym.

W słowach pisarze i poeci często wyrażali swe poglądy na sprawy zarówno dotyczące narodu czy patriotyzmu, jak i na te zupełnie codzienne – społeczne, religijne, miłosne. Literatura i sztuka tych dwóch epok w historii polskiej kultury jest wybitna. Mickiewicz, Słowacki, Norwid to poeci, których dzieła poruszały i poruszają po dziś dzień, choć obecnie ich odbiór jest zdecydowanie inny. Powieści Sienkiewicza, Żeromskiego, Prusa i Reymonta od lat kształtują to, co nazywamy często “polską duszą”. Z treści tego podręcznika dowiemy się o tym w sposób gruntowny.

Podręcznik ten jest elementem kursu przygotowawczego do egzaminów maturalnych z języka polskiego: ustnego i pisemnego na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Każdy powinien orientować się w historii i kulturze własnego narodu. Powinien znać wybitne dzieła rodzimych twórców i to niezależnie od tego, czy swoją przyszłość wiąże z dziennikarstwem, czy z fizyką teoretyczną.

Podręcznik ten z pewnością w niejednym uczniu szkoły średniej wzbudzi pasję poszerzania swojej wiedzy w tym zakresie. Zwłaszcza, że położono w nim szczególny nacisk na poznawanie wybitnych dzieł sztuki: filmu, malarstwa, muzyki. Analiza i interpretacja tych utworów z pewnością okażą się niezwykle pomocne na maturze. Na łamach podręcznika zawarto również omówienie zagadnień języka polskiego wymienionych w podstawie programowej. Książka zawiera ponadto kod do platformy internetowej Matura-ROM.

robot zabawki, książki astrid lindgren, skandynawski domek, toksyczni rodzice test, kubek termiczny harry potter, streszczenie balladyna szczegółowe

yyyyy