Poradnik dla służb bhp – zadania – uprawnienia – odpowiedzialność (z suplementem elektronicznym)

154,35 

Opis

Głównym celem pracowników służby bhp jest wsparcie pracodawcy w zakresie organizacji ochrony pracy. Wymaga to znajomości procedur, szybkiego reagowania w sytuacji zagrożenia oraz biegłej znajomości przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.Niniejsza publikacja powstała z myślą o pracownikach służby bezpieczeństwa i higieny pracy, aby wspomóc ich w codziennej pracy i w skutecznym wywiązywaniu się z powierzonych im obowiązków.Autorka szczegółowo omawia zadania i uprawnienia pracowników służby bhp zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawnymi w dziedzinie bhp, w tym m.in.:organizowanie działalności profilaktycznej w celu zapobiegania zagrożeniom zawodowym,dbanie o poprawę warunków bezpieczeństwa i higieny pracy zatrudnionych pracowników,przeprowadzanie kontroli stanowisk pracy, występowanie do pracodawcy z wnioskiem o ukaranie pracownika, który w rażący sposób narusza przepisy bhp,bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych, wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń,udział w postępowaniu w razie zaistnienia wypadku przy pracy oraz obowiązek sporządzania niezbędnej dokumentacji powypadkowej,udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą.Zawarte w książce wskazówki i informacje będą pomocne przy kontroli przez uprawnione organy kontroli warunków bhp, takich jak Państwowa Inspekcja Pracy, Państwowa Inspekcja Sanitarna czy Urząd Dozoru Technicznego.Integralną częścią publikacji jest suplement elektroniczny, który zawiera wszystkie wzory dokumentów zawartych w książce – związane z wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi, środkami ochrony indywidualnej itd. – przygotowane w formacie MS Word, co umożliwia bezpośrednią pracę na plikach, łatwe i szybkie ich dostosowanie do indywidualnych wymogów i rozwiązań. Dodatkowo w suplemencie zamieszczono ujednolicone teksty podstawowych aktów prawnych niezbędnych w pracy służb bhp. Plik suplementu jest do pobrania przez Internet (instrukcję postępowania zamieszczono w książce).Powyższy opis pochodzi od wydawcy.Podręczniki dla przedszkolaków, szkół podstawowych i średnich, zarówno liceów, techników jak i szkół zawodowych. Do tego pomoce dydaktyczne dla nauczycieli wszystkich szczebli. Skompletuj swój zestaw z molemole.com!Mole Mole to nowe, wyjątkowe miejsce na księgarskiej mapie Polski. To nowoczesne, przytulne małe księgarnie oraz sklep internetowy, przyjazne pasjonatom czytania, wielbicielom dobrej książki i literatury, ceniącym sobie wybór i przyjazne, nieśpieszne zakupy. W naszych księgarniach znajdziecie wyselekcjonowaną ofertę tytułów a na molemole.com możecie buszować wśród dziesiątek tysięcy pozycji książkowych. Nasz bogaty księgozbiór to moc inspiracji i publikacje z niemalże wszystkich dziedzin!

balony metaliczne, nożyczki szkolne, o psie który wrócił do domu recenzja, dieta sałatkowa, miś muki, dominique loreau, książki dla niemowląt, wesele disco polo, język c szkoła programowania, śmiechowe, książki sekret

yyyyy