Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne

49,06 

Opis

Podręcznik zawiera kompleksowe opracowanie problematyki polskiego postępowania administracyjnego – zarówno ogólnego, jak i egzekucyjnego – oraz postępowania sądowoadministracyjnego.Oprócz objaśnień dotyczących poszczególnych instytucji postępowań administracyjnychoraz procesu sądowoadministracyjnego książkaomawia: • problematykęczynności procesowych, • zależności występujące między wskazanymi postępowaniami, • odrębności, jakie w stosunku do tych postępowań zostały przewidziane w ustawach szczególnych,• warunki rozstrzygania sporów kompetencyjnych,• ustrój sądów administracyjnych,• • postępowanie dyscyplinarne i immunitetowe w sądownictwie administracyjnym.W podręczniku uwzględniono najnowsze zmiany postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego.Autorzy starali się połączyć teorię oraz praktykę prawa procesowego.W tym celu posłużyli się przykładami obrazującymi jego działanie w praktyce, co powinno nie tylko ułatwić przygotowanie do egzaminu, lecz także zapewnić lepsze zrozumienie analizowanej tematyki.Opracowanie zawiera zestawy pytań wprowadzających do zagadnień przedstawianych w poszczególnych rozdziałach oraz krótkie podsumowania najważniejszych kwestii.

prawo gospodarcze publiczne, etui na pióro, zdasz, szkoła podstawowa nr 28 białystok, świnka peppa książeczki, sowa kubuś puchatek, gentleman numer dziewięć, świry, na miłość boską, książki harry potter

yyyyy