Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne

56,17 

Opis

Podręcznik zawiera obszerne, systematyczne omówienie całości rozwiązań prawnych: od kształtowania praw jednostki wobec organów administracji publicznej, gwarancji ochrony na drodze sądowej, po konstrukcję prawną przymusu państwowego stosowanego na drodze administracyjnej.Prezentuje pełen obraz regulacji prawnej działań administracji publicznej, w tym m.in. koncepcje instytucji procesowych postępowania administracyjnego i postępowania sadowoadministracyjnego oraz ich stosowanie w praktyce ukształtowane orzecznictwem sądów administracyjnych.Uwzględniono nowe rozwiązania prawne, przedstawiono zmiany w przyjętej linii orzeczeń sądów administracyjnych, nowe sposoby gwarancji dobrowolnego wykonania obowiązków.W 19. wydaniu uwzględniono zmiany wprowadzone ustawami dotyczącymi przepisów materialnego prawa administracyjnego, mającymi wpływ na stosowanie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego i Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, a także ustawą o doręczeniach elektronicznych.Książka jest polecana jako podręcznik podstawowy na kierunkach studiów: prawo, administracja.

humor z zeszytów szkolnych, wojcie, andrzej bobkowski, mity dedal i ikar, znikopisy dla dzieci, gra królestwa, autor folwarku zwierzęcego, samochody policyjne dla dzieci, lalka online, auto zdalnie sterowane, asteriks i obeliks, jan vianney, oczyszczanie wątroby wg moritza, intermediate language practice, do kąpieli króliczku, fakt dzieciom, bukowina tatrzańska mapa

yyyyy