Postępowanie karne

56,84 

Opis

W podręczniku przedstawiono współczesny model postępowania karnego ukształtowany przez ostatnie nowelizacje zarówno Kodeksu postępowania karnego, jak i powiązanych aktów prawnych, m.in. Kodeksu karnego, ustawy o Sądzie Najwyższym, Prawa o prokuraturze.Autorki omawiają ostatnie zmiany dotyczące m.in.:• wyznaczania posiedzenia wstępnego oraz rozprawy głównej;• listu żelaznego;• zabezpieczenia majątkowego;• wzmocnienia pozycji procesowej prokuratora w polskim procesie karnym i ograniczania gwarancji procesowych poszczególnych jego uczestników.Praktycznym uzupełnieniem poruszonych w książce zagadnień są m.in.:• orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego i Sądu Najwyższego wpływające na wykładnię i stosowanie przepisów prawa karnego procesowego;• wzory najważniejszych pism procesowych i orzeczeń wydawanych w postępowaniu karnym wraz z ich uzasadnieniami;• kazusy z rozwiązaniami pomocne w sprawdzeniu wiedzy z omawianej dziedziny;• liczne wykresy i zestawienia ułatwiające zrozumienie przebiegu procesu karnego.Publikacja jest przeznaczona dla studentów prawa, aplikantów zawodów prawniczych oraz osób przygotowujących się do egzaminów na aplikacje. Może być również przydatna praktykom: sędziom, prokuratorom,asesorom, referendarzom sądowym, adwokatom i radcom prawnym chcącym poszerzyć swoją wiedzę na temat obecnego modelu procesu karnego.

archeo, opis akademii pana kleksa, też tak mam, julian tuwim wiersze dla dorosłych, peppa pig kolorowanki, literkowo, audiobook opowieści z narnii lew czarownica i stara szafa, ferrie, biblia edycja św pawła, wojciech kościelniak, obrzydliwe zwierzęta, masaż książki, luwr obrazy, nici breloki, gry dla dzieci 7 lat, pył kosmiczny, pamiątka chrztu dla dziewczynki, bajki o pociągach, państwa słowiańskie

yyyyy