Prawa konsumenta Komentarz w.2/2020

141,49 

Opis

W książce przedstawiono kompleksową analizę przepisów ustawy o prawach konsumenta z uwzględnieniem powiązanych z nimi regulacji kodeksu cywilnego i innych aktów prawnych. Szczegółowo omówiono m.in. obowiązki przedsiębiorcy zawierającego umowę z konsumentem oraz zasady i tryb zawierania umowy na odległość. Wiele uwagi poświęcono wykładni przepisów o odstąpieniu przez konsumenta od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa.W tym wydaniu skomentowano nowe regulacje dotyczące:- sposobu wykonania przez mikroprzedsiębiorcę obowiązków informacyjnych wynikających z RODO,- prawa odstąpienia indywidualnego przedsiębiorcy od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa.Istotnym walorem komentarza są liczne przykłady oraz praktyczne wskazówki odnoszące się do stosowania przedmiotowych przepisów w obrocie gospodarczym. W książce wykorzystano m.in. najnowsze orzecznictwo sądów polskich i Trybunału Sprawiedliwości UE, w tym orzecznictwo Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na temat klauzul abuzywnych, jak również decyzje Prezesa UOKiK w odniesieniu do praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów.

zawiadomienie na ślub, lol surprise omg swag, otep, branda, z doliny roztoki, gry o barbie, kevin dutton, wesele szczegółowe streszczenie, perchuć, wzorce projektowe, bashkir curly, człowiek tygrys, horubała, gry podróżne, various artist, karol ii habsburg

yyyyy