Prawa więźniów w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Analiza konstytucyjnoprawna

55,39 

Opis

Jest to pierwsza w Polsce książka, której tytułową kategorią są prawa więźniów w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Dotychczas w polskim piśmiennictwie brakowało takiego opracowania z zakresu prawa konstytucyjnego oraz prawa penitencjarnego, o podobnym profilu tematycznym a zarazem ujęciu konstrukcyjnym.Treść rozdziału pierwszego niniejszej monografii wprowadza czytelnika w tematykę związaną z amerykańską władzą sądowniczą, przedstawia pozycję ustrojową oraz strukturę Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, jak również niższego sądownictwa federalnego oraz sądownictwa stanowego. W rozdziale tym omówiono również istotną kwestię judical review oraz zagadnienie tzw. testów konstytucyjności, czyli instrumentów wykorzystywanych zasadniczo do interpretacji praw więźniów w odniesieniu do Konstytucji USA. Natomiast w rozdziale drugim syntetycznie przybliżono cechy charakterystyczne amerykańskiego systemu penitencjarnego.Rozdział trzeci, czwarty i piąty opisują rzeczywistość społeczną i polityczną na tle której sądy, w tym Sąd Najwyższy USA rozstrzygały konkretne spory między więźniami a administracją penitencjarną. W kolejnych rozdziałach Autor rozważa poszczególne prawa więźniów, w tym prawo dostępu do sądu (rozdział 7) komunikowania się ze światem zewnętrznym (rozdział 8), do opieki medycznej (rozdział 9), wolności religijnej rozdział 10), odpowiednich warunków odbywania kary (rozdział 11), ochrony przed dyskryminacją (rozdział 12), do bezpieczeństwa osobistego (rozdział 13), do prywatności (rozdział 14), ochrony własności (rozdział 15); gwarancji proceduralnych w postępowaniu dyscyplinarnym (rozdział 16); praw związanych z umieszczeniem w izolacji administracyjnej (rozdział 17) oraz praw więźniów w związku z transferami więziennymi (rozdział 18).

xrs, góry sanocko turczańskie, zeberki hodowla, harry potter dvd, modlitwa przebaczenia, kosmetyczko piórnik, kolorowanki urodziny, opowieści z narni część 4, prześniona rewolucja, brazylia religia, peterson, head piórnik, mohikanin, tablice kolekcjonerskie, streszczenie katarynka, łamigłówki, bajki sklep

yyyyy