Prawo Autorskie I Prasowe (Wyd. 25/2020) Twoje Prawo

10,15 

Opis

W niniejszej książce Czytelnik znajdzie odpowiedź na m.in. następujące pytania:Jakie obowiązki ciążą na wierzycielach należności z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz wyżywienia w placówkach przedszkolnych?Jakie działania lub zaniechania pracowników urzędów gmin lub publicznych placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, realizujących czynności obejmujące dochodzenie należnych opłat, stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych?Jakie przepisy regulują proces ustalania, pobierania i dochodzenia omawianych opłat?W jakim trybie załatwiać spory z rodzicami lub opiekunami dotyczące zasadności lub wysokości naliczonych opłat?W jakim terminie naliczane są opłaty i jaki jest termin ich wymagalności?Czy od zaległości z tytułu omawianych opłat naliczane są odsetki?Czy opłatę za korzystanie z wychowania przedszkolnego nalicza się za pełną godzinę korzystania z tego wychowania?W jakim terminie powinny być podjęte czynności wobec rodziców lub opiekunów zalegających z uregulowaniem opłat?Jakie czynności może, a do jakich jest zobligowany wierzyciel na etapie przedegzekucyjnym?Jak skutecznie wszcząć postępowanie egzekucyjne w administracji należności z tytułu omawianych opłat?Jak pozyskiwać informacje niezbędne do wszczęcia egzekucji?Jakie są prawa i obowiązki wierzyciela na etapie prowadzonej egzekucji?

śpiewnik biesiadny, sklep papierniczy bydgoszcz, nowy świat książka, jezioro osobliwości, don pedro szpieg, kryminały psychologiczne, papież franciszek mason, onet tajemnice, córka generała, gry dla 3 latków online, bahdaj, trupia farma, małgorzata musierowicz książki, nicholson, national geographic kid, choinka z serwetki, aleksander posacki, face2face, matematyka 1 liceum zakres rozszerzony, sprawdziany geografia

yyyyy