Prawo cywilne. Zbiór przepisów

47,09 

SKU: f2437d0de68c Kategoria: Tagi: , ,

Opis

UWZGLĘDNIA ZMIANY WCHODZĄCE W ŻYCIE Z DNIEM:KODEKS CYWILNY:5 października 2021 r. – ustawa z 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz.U. poz. 2320 ze zm.)KSIĘGI WIECZYSTE I HIPOTEKA:po upływie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia – ustawa z 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym (oczekuje na opublikowanie w Dzienniku Ustaw RP)KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO:1 lipca 2021 r., 1 grudnia 2021 r. – ustawa z 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 398 ze zm.)1 lipca 2021 r. – ustawa z 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1655 ze zm.)3 lipca 2021 r., 19 września 2021 r. – ustawa z 28 maja 2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1090)30 października 2021 r. – ustawa z 11 września 2019 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2070 ze zm.)1 grudnia 2021 r. – ustawa z 6 grudnia 2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych (Dz.U. z 2019 r. poz. 55 ze zm.)1 października 2022 r. – ustawa z 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz.U. poz. 2320 ze zm.)18 kwietnia 2026 r. – ustawa z 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz.1634)po upływie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia – ustawa z 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym (oczekuje na opublikowanie w Dzienniku Ustaw RP)PRAWO O AKTACH STANU CYWILNEGO:16 kwietnia 2021 r. – obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 16 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. poz. 709)5 października 2021 r., 1 stycznia 2023 r. – ustawa z 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz.U. poz. 2320 ze zm.)KOSZTY SĄDOWE W SPRAWACH CYWILNYCH:1 lipca 2021 r. – ustawa z 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1655 ze zm.)1 grudnia 2021 r. – ustawa z 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 398 ze zm.)1 grudnia 2021 r. – ustawa z 28 maja 2021 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1080)ORAZ1 lipca 2021 r. – rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 17 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. poz. 516)

księgarnia jarosław, monsterroller, zwariowany, lego duplo pociąg towarowy, mudry na tarczycę, miecz jedi, prof aleksander nalaskowski, biblia nowy testament, księga wiedzy, irena tuwim

yyyyy