Prawo i energia

39,92 

Opis

Publikacja to zbiór opracowań na temat aktualnych, ważnych problemów prawnych występujących na rynku energii. Wynikają one z niejasnych i często niespójnych regulacji prawnych, które powodują trudności w interpretacji przepisów i stają się źródłem ryzyka dla wszystkich podmiotów funkcjonujących na rynku: od wytwórców, aż po finalnych odbiorców energii elektrycznej. W książce znajdują się rozważania z zakresu pogłębionej analizy teoretycznej, jak również praktyki stosowania norm prawnych i ich oceny.Opracowanie wpisuje się w toczoną obecnie dyskusję na temat funkcjonowania i przyszłości rynku energetycznego w Polsce. Ma charakter wielowątkowy i dotyka prawa cywilnego, administracyjnego, zamówień publicznych, jak również prawa podatkowego.Czytelnik znajdzie tu odpowiedzi na takie pytania, jak np.:• Jaki jest charakter prawny opłaty z tytułu nielegalnego poboru energii elektrycznej i jak kształtuje się odpowiedzialność z tego tytułu?• Czy dla powstania służebności przesyłu mają znaczenie potrzeby przedsiębiorstwa przesyłowego?• Jakie są wyłączenia stosowania ustawy prawo zamówień publicznych przez zamawiających sektorowych?• Jakie kroki podjął polski ustawodawca w celu upowszechnienia wykorzystania alternatywnych źródeł energii?• Czy opodatkowanie podatkiem od nieruchomości elektrowni wiatrowych w Polsce odzwierciedla krajowe strategie rozwoju energetyki?Publikacja adresowana jest do szerokiego grona odbiorców, m.in. przedstawicieli organów administracji publicznej, radców prawnych, doradców podatkowych oraz studentów kierunków prawniczych i ekonomicznych.

pomarańczowy język, lalki pinypon, dwa kucyki, muminki księga pierwsza, piórniki roblox, świnka peppa i george, karolek gry, wyprawa magellana, piórnik szkolny z wyposażeniem, sklep emilka, exakt fur dich, bednarek używane, bwl, parabola literatura, talisman podziemia, wydawnictwo czarne reportaż

yyyyy