Prawo karne Zbiór przepisów w.61/2021

24,15 

Opis

UWZGLĘDNIA ZMIANY WCHODZĄCE W ŻYCIE Z DNIEM:KODEKS KARNY:22 czerwca 2021 r. – ustawa z 20 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1023)KODEKS POSTĘPOWANIA KARNEGO:24 marca 2021 r. – obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 1 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks postępowania karnego (Dz.U. poz. 534)22 czerwca 2021 r. – ustawa z 20 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1023)1 października 2028 r., 1 października 2029 r. – ustawa z 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz.U. poz. 2320)KODEKS KARNY WYKONAWCZY:16 marca 2021 r. – wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 11 marca 2021 r., SK 9/18 (Dz.U. poz. 472)KODEKS WYKROCZEŃ:20 maja 2021 r. – ustawa z 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 720)22 czerwca 2021 r. – ustawa z 20 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1023)18 kwietnia 2026 r. – ustawa z 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1634)KODEKS POSTĘPOWANIA W SPRAWACH O WYKROCZENIA:17 czerwca 2021 r. – ustawa z 15 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1005)1 października 2029 r. – ustawa z 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz.U. poz. 2320)KODEKS KARNY SKARBOWY:1 maja 2021 r. – ustawa z 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 694)1 lipca 2021 r. – ustawa z 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz.U. poz. 2320)ODPOWIEDZIALNOŚĆ PODMIOTÓW ZBIOROWYCH ZA CZYNY ZABRONIONE POD GROŹBĄ KARY:12 miesięcy od dnia ogłoszenia – ustawa z 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym (druk sejmowy nr 985, oczekuje na podpis Prezydenta RP)

gumki do bransoletek, buddyzm kraków, gramatica de uso del espanol, little tikes chodzik, siku traktory, on screen b1, wichrowe wzgórza, 100 gier, abalone gra

yyyyy